Personer med emneord «Centre of Mathematics for Applications - CMA»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Fred Espen Benth Benth, Fred Espen Professor +47-22855892 +47-99262384 fredb@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Centre of Mathematics for Applications - CMA, Energi
Bilde av Fred Espen Benth Benth, Fred Espen Professor +47-22855892 +47-99262384 fredb@math.uio.no Mathematics, Energy, Stochastic analysis and finance and insurance and risk, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Snorre Harald Christiansen Christiansen, Snorre Harald Professor +47-22857774 snorrec@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Snorre Harald Christiansen Christiansen, Snorre Harald Professor +47-22857774 snorrec@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Geir Dahl Dahl, Geir Instituttleder +47-22855835 geird@math.uio.no Matematikk, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Geir Dahl Dahl, Geir Head of Department +47-22855835 geird@math.uio.no Mathematics, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Giulia Di Nunno Di Nunno, Giulia Professor +47-22855854 giulian@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Giulia Di Nunno Di Nunno, Giulia Professor +47-22855854 giulian@math.uio.no Mathematics, Stochastic analysis and finance and insurance and risk, Centre of Mathematics for Applications - CMA, Ukraina, Cameroon, Zimbabwe, Global South
Ellingsrud, Geir Professor +47-22855911 +47-91708612 ellingsr@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Ellingsrud, Geir Professor +47-22855911 +47-91708612 ellingsr@math.uio.no Mathematics, Algebra and algebraic geometry, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Kenneth Hvistendahl Karlsen Karlsen, Kenneth Hvistendahl Professor +47-22855948 kennethk@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Kenneth Hvistendahl Karlsen Karlsen, Kenneth Hvistendahl Professor +47-22855948 kennethk@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations, Centre of Mathematics for Applications - CMA, China, Brazil, Russia, USA
Bilde av Nils Henrik Risebro Risebro, Nils Henrik Professor +47-22856027 nilshr@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Nils Henrik Risebro Risebro, Nils Henrik Professor +47-22856027 nilshr@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Erlend Briseid Storrøsten Storrøsten, Erlend Briseid Postdoktor erlenbs@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Erlend Briseid Storrøsten Storrøsten, Erlend Briseid Postdoctoral Fellow erlenbs@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Ragnar Winther Winther, Ragnar Professor +47-22855935 rwinther@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Ragnar Winther Winther, Ragnar Professor +47-22855935 rwinther@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations, Centre of Mathematics for Applications - CMA, China, USA
Bilde av Bernt Øksendal Øksendal, Bernt Professor emeritus +47-22855913 oksendal@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Bernt Øksendal Øksendal, Bernt Professor Emeritus +47-22855913 oksendal@math.uio.no Mathematics, Stochastic analysis and finance and insurance and risk, Centre of Mathematics for Applications - CMA, Global South