Personer med emneord «Økologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bente Edvardsen Edvardsen, Bente Professor +47-22857038 bente.edvardsen@ibv.uio.no Biologi, Havforskning, Mikrobiologi, Økologi, Mikroalger, Giftige alger, Marin Biodiversitet, livsvitenskap - life science, Natur- og biomangfold
Bilde av Torbjørn Håkan Ergon Ergon, Torbjørn Håkan Førsteamanuensis +47-22857311 +47-92602138 t.h.ergon@ibv.uio.no Økologi, Livshistoriestrategi, Populasjonsdynamikk, Økologisk statistikk, Fangst-gjenfangst, Smågnagere, Sjøfugl
Bilde av Dag Olav Hessen Hessen, Dag Olav Professor +47-22854553 95037899 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Bilde av Geir Hestmark Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Bilde av Heidi Sjursen Konestabo Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 41294973 h.s.konestabo@ub.uio.no Biologi, Zoologi, Økologi, Økofysiologi, Toksikologi, Økotoksikologi, Miljø, Klima og miljø
Bilde av Torben Lode Lode, Torben Stipendiat - Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi torben.lode@ibv.uio.no Toksikologi, økotoksikologi, økologi, adferdsøkologi, marin miljøovervåkning
Bilde av Kjell Magnus Norderhaug Norderhaug, Kjell Magnus Førsteamanuensis +47-22854529 +47-41440922 k.m.norderhaug@ibv.uio.no Biologi, Marinbiologi, Økologi, Tareskogsøkologi
Bilde av Tore Slagsvold Slagsvold, Tore Professor +47-22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Atferd, Atferdsøkologi, Evolusjon, Ornitologi, Økologi
Bilde av Josefin Titelman Titelman, Josefin Professor 22 854501 josefin.titelman@ibv.uio.no Økologi, Marin økologi, Pelagisk økologi, Atferdsøkologi, Plankton, Zooplankton, Maneter
Bilde av Ane Victoria Vollsnes Vollsnes, Ane Victoria Forsker +47-22854492 a.v.vollsnes@ibv.uio.no plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse
Bilde av Asbjørn Vøllestad Vøllestad, Asbjørn Professor +47-22854640 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann