Personer med emneord «Bioinformatikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Enersen, Morten Førsteamanuensis 22840316 48110546 morten.enersen@odont.uio.no Mikrobiologi, periodontitt, tannimplantater, biofilm, bioinformatikk, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering
Gundersen, Sveinung Senioringeniør +47-22840862 sveinugu@ifi.uio.no Bioinformatikk, Genomikk, Statistikk, Informatikk
Hovig, Eivind Professor II ehovig@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Landin, Maria A. Senioringeniør/Forsker +4722840384 mariaal@odont.uio.no miRNA, In situ hybridisering (ISH), Real-time RT-PCR, Laser mikrodisseksjon (LMD), bioinformatikk, epigenetikk, toksikogenomikk, RNA-isolering
Lærdahl, Jon Kristen Førsteamanuensis +47-22844784 +47-99507335 (mob) jonkl@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Magklaras, Georgios Vasilei Senioringeniør +47-22840535 g.v.magklaras@ncmm.uio.no IT-ledelse, IT-tjenester, Server- og driftstjenester, Vitenskapelige Databehandling, Bioinformatikk
Mathelier, Anthony Gruppeleder +47-22840561 anthony.mathelier@ncmm.uio.no Genetikk, Genregulering, Bioinformatikk, Kreft, Transkripsjon faktor, MicroRNA
Nederbragt, Lex Senioringeniør +47-22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science, Bioinformatikk
Rognes, Torbjørn Professor +47-22844787 +47-90755587 (mob) torognes@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk, Algoritmer, Programmering, Parallellisering, Sekvensanalyse, DNA-reparasjon
Sandve, Geir Kjetil Førsteamanuensis +47-22840861 +47-93853050 (mob) geirksa@ifi.uio.no Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning