Personer med emneord «Biostatistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aalen, Odd Olai Professor emeritus +47-22851236 o.o.aalen@medisin.uio.no Biostatistikk
Andersen, Tom Professor +47-22854519 tom.andersen@ibv.uio.no Limnologi, Biogeokjemi, Biodiversitet, Næringsnett, Økosystemfunksjon, Økologiske regimeskifter, Økologisk støkiometri, Dynamisk modellering, Biostatistikk
Borgan, Ørnulf Professor +47-22855862 borgan@math.uio.no Statistikk, Biostatistikk
Frank, Anna-Simone Josefine Stipendiat (+47) 22856136 a.s.j.frank@farmasi.uio.no Biostatistikk, Matematisk modellering, Computational Biology, Delay Differential Equations (DDE), Farmakoepidemiologi, Hypotyreose, Graviditet, Mors helse og neuroutvikling
Frigessi, Arnoldo Professor +47-22851004 95735574 (mob) +47-95735574 arnoldo.frigessi@medisin.uio.no Livsvitenskap, Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi, Kreft, Stokastiske modeller, Statistical inference, Complex stochastic dependence, Computational intensive statistics
Ghiasvand, Reza Postdoktor +47-22859029 reza.ghiasvand@medisin.uio.no Epidemiologi, Biostatistikk, Kreft, Brystkreft, hudkreft
Gran, Jon Michael Førsteamanuensis +47-22851454 99229156 (mob) j.m.gran@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, levetidsanalyse, epidemiologi, modellering av infeksjonssykdommer
Hoff, Rune rune.hoff@medisin.uio.no Biostatistikk, kausalitet, R-programmering
Kohn Luque, Alvaro Forsker +47-22851234 a.k.luque@medisin.uio.no Matematikk, Matematisk biologi, Matematisk onkologi, Beregningsbiologi, Kvantitativ biologi, Biostatistikk, Multiskala-modeller, Kreft, Vaskulær morfogenese
Kristensen, Vessela Professor, Avdeling for klinisk molekylærbiologi +47-67963924 v.n.kristensen@medisin.uio.no Molekylærbiologi, Brystkreft, Livsvitenskap, Biostatistikk
Laake, Petter Professor emeritus +47-22851235 petter.laake@medisin.uio.no Biostatistikk
Lergenmuller, Simon Stipendiat simon.lergenmuller@medisin.uio.no Statistikk, Biostatistikk, Epidemiologi
Stavseth, Marianne Riksheim Stipendiat +47-23368970 m.r.stavseth@medisin.uio.no Biostatistikk, Metode, LAR
Stensrud, Mats Julius Postdoktor 48211951 m.j.stensrud@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, Statistikk, Genetikk, Epidemiologi, Neuroscience
Thoresen, Magne Professor +47-22851305 magne.thoresen@medisin.uio.no Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi
Valberg, Morten +47-22840212 morten.valberg@medisin.uio.no Biostatistikk, levetidsanalyse, Frailty-modellering, Kreft, Familiær sykdomsrisiko
Veierød, Marit Bragelien Professor +47-22851432 m.b.veierod@medisin.uio.no Biostatistikk, Epidemiologi, Ernæring, Kreft, Hjerte kar og lunger, Forskningsmetoder
Vettukattil, Muhammad Riyas Forsker m.r.vettukattil@medisin.uio.no Biovitenskap, Metabolomics, NMR, Biostatistikk
Vitelli, Valeria Forsker +47-22840274 valeria.vitelli@medisin.uio.no Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi, Kreft
Walløe, Lars Professor emeritus +47-22851218 lars.walloe@medisin.uio.no Hjerte kar og lunger, Biostatistikk, Sirkulasjonskontroll, Demografi, Pest, Hvalbiologi
Weedon-Fekjær, Harald Forsker +47-22845799 97570081 (mob) 97570081 harald.weedon-fekjar@medisin.uio.no Biostatistikk, Brystkreft, Simulering
Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47-22851193 manuela.zucknick@medisin.uio.no biostatistikk, kreft, risiko prediksjon, integrerende genomikk, genetikk, epidemiologi
de Blasio, Birgitte Freiesleben Professor II +47-22851508 b.f.d.blasio@medisin.uio.no Biostatistikk