Personer med emneord «CERN»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Erik Adli Adli, Erik Førsteamanuensis +47-22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no CERN, particle accelerators, particle physics, CLIC, ESS, FACET
Bilde av Erik Adli Adli, Erik Associate Professor +47-22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no CERN, Particle accelerators, Particle physics, CLIC, ESS, FACET, AWAKE, USA, Nordic
Bilde av Ionut Christian Arsene Arsene, Ionut Christian Forsker 22857672 57672 i.c.arsene@fys.uio.no CERN, LHC, ALICE, Tungionefysikk, Nuclear physics, High Energy Physics, quark-gluon plasma, quarkonium, elliptic flow, particle correlations
Bilde av Kristian Bjørke Bjørke, Kristian Doctoral Research Fellow +47-22856450 kristian.bjorke@fys.uio.no Particle physics, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Dark Matter
Bilde av Kristian Bjørke Bjørke, Kristian Stipendiat +47-22856450 kristian.bjorke@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Mørk materie
Bilde av Magnar Kopangen Bugge Bugge, Magnar Kopangen Researcher +47-22857699 m.k.bugge@fys.uio.no Particle physics, LHC, ATLAS, CERN
Bilde av Magnar Kopangen Bugge Bugge, Magnar Kopangen Forsker +47-22857699 m.k.bugge@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, ATLAS, CERN
Bilde av Paul Christoph Bätzing Bätzing, Paul Christoph Stipendiat p.c.batzing@fys.uio.no CERN, ALICE, Tungionefysikk
Bilde av Paul Christoph Bätzing Bätzing, Paul Christoph Doctoral Research Fellow p.c.batzing@fys.uio.no CERN, ALICE, heavy ion physics
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Forsker +41-7670245 d.g.cameron@fys.uio.no Beregningsgrid, NorduGrid, ATLAS, CERN, Grid-databehandling
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Researcher +41-7670245 d.g.cameron@fys.uio.no CERN, Computing grid, NorduGrid, ATLAS, Grid data management
Bilde av Kjell Martin Danielsen Danielsen, Kjell Martin Senioringeniør +47-22855014 k.m.danielsen@fys.uio.no Partikkelfysikk, ATLAS, CERN, Verneombud, Brannvern, Innkjøp
Bilde av Kjell Martin Danielsen Danielsen, Kjell Martin Senior Engineer +47-22855014 k.m.danielsen@fys.uio.no Particle physics, ATLAS, CERN, Safety Deputy, Purchase
Bilde av Håvard Gjersdal Gjersdal, Håvard Forsker havard.gjersdal@fys.uio.no CERN, ATLAS, tracking, pixel, ESS, beam imaging
Bilde av Håvard Gjersdal Gjersdal, Håvard Researcher havard.gjersdal@fys.uio.no CERN, ATLAS, Tracking, pixel, ESS, beam imaging
Bilde av Eirik Gramstad Gramstad, Eirik Postdoktor eirik.gramstad@fys.uio.no CERN, Partikkelfysikk, LHC, Supersymmetri, Higgs boson, ATLAS
Heggelund, Andreas Stipendiat 90910736 andreas.heggelund@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, ATLAS, Sporrekonstruksjon, 3D piksel detektorer, Monte Carlo metoder
Bilde av Anders Kvellestad Kvellestad, Anders Forsker anders.kvellestad@fys.uio.no Teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, mørk materie, parameterestimering, modellsammenlikning
Bilde av Vanja Morisbak Morisbak, Vanja Stipendiat +47-22857871 vanja.morisbak@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, ATLAS, CERN
Bilde av Stein Stabelfelt Nielsen Nielsen, Stein Stabelfelt Senioringeniør +47-22856442 s.s.nielsen@fys.uio.no Elektronikk, Cubestar, Echo Sonar, CERN, CADSTAR, CAD, CAM, CAE
Bilde av Veronica Kristine Berglyd Olsen Olsen, Veronica Kristine Berglyd 41216161 v.k.b.olsen@fys.uio.no CERN, Particle Accelerators, Particle Physics, Computational Physics, Plasma Wakefield, AWAKE
Bilde av Veronica Kristine Berglyd Olsen Olsen, Veronica Kristine Berglyd +47 41216161 v.k.b.olsen@fys.uio.no CERN, Particle Accelerators, Particle Physics, Computational Physics, Plasma Wakefield, AWAKE
Raddum, Silje Hattrem s.h.raddum@fys.uio.no Partikkelfysikk, Higgs boson, LHC, ATLAS, CERN, Søkstatistikk
Bilde av Are Raklev Raklev, Are Professor +47 22855079 +47 41452597 ahye@fys.uio.no Theoretical physics, Particle physics, Astroparticle physics, CERN, LHC, Dark Matter, Supersymmetry, Nordic, USA
Bilde av Are Raklev Raklev, Are Professor 22855079 41452597 ahye@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, CERN, LHC, Mørk materie, Supersymmetri