Personer med emneord «Evolusjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Molekylærbiologi, Genetikk, Metagenomikk, Evolusjon
Brysting, Anne Krag Professor +47-22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Cerca de Oliveira, José Stipendiat josece@nhm.uio.no Biologi, Evolusjon, Evolusjonsbiologi, Speciation, Cryptic, Polychaeta, Genome, Populasjon, Genetikk, Invertibrater
Elle, Ole Jakob Førsteamanuensis oleje@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Fossum, Sigbjørn Professor emeritus +47-22851213 sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Genetikk og epidemiologi, Evolusjon
Hagelberg, Erika Professor +47-22855324 erika.hagelberg@ibv.uio.no Historisk DNA, Evolusjon, Menneskelig evolusjon, Bioarkeologi, Mitokondrielt DNA
Hansen, Simen Gimle simenha@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Hansen, Thomas F Professor +47-22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Evolusjon, Teoretisk Biologi
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47-90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Botanikk, Cellebiologi, Evolusjon, Vitenskapelig kommunikasjon, EndNote
Hessen, Dag Olav Professor +47-22854553 95037899 (mob) 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Johannessen, Lars Erik Overingeniør +47-22851801 l.e.johannessen@nhm.uio.no Genetiske ressurser, DNA strekkoding, Evolusjon, Ornitologi, Zoologi, Seksuell seleksjon, Adferdsøkologi, Spermiekonkurranse
Johnsen, Arild Professor +47 22851860 arild.johnsen@nhm.uio.no Evolusjon, Zoologi, Systematikk, Artsdannelse, Atferdsøkologi, Seksuell seleksjon, Spermiekonkurranse
Lampe, Helene Marie Professor +47-22854582 h.m.lampe@mn.uio.no Atferd, Atferdsøkologi, Etologi, Evolusjon, Ornitologi
Lifjeld, Jan T. Professor +47 22851726 j.t.lifjeld@nhm.uio.no Biologi, DNA strekkoding, Evolusjon, Fugl, Kjønn og kjønnskonflikt, Spermier, Systematikk
Marthinsen, Gunnhild M Overingeniør +47-22851874 +47-99535482 (mob) g.m.marthinsen@nhm.uio.no DNA strekkoding, Genetiske ressurser, Biodiversitet, Biologisk mangfold, Systematikk, Evolusjon, Zoologi, Botanikk, NorBOL
Mathiassen, Kim Universitetslektor +47-22840883 kim.mathiassen@its.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens og maskinlæring, Elektronikk og instrumentering, Evolusjon, Medisinsk ultralyd, Haptikk, Treghetsnavigasjon, Kybernetikk
Nordal, Inger Professor emeritus +47-22854665 inger.nordal@mn.uio.no Artsdannelse, Biodiversitet, Evolusjon, Fylogeografi, Plantesystematikk, Populasjonsgenetikk, Systematikk, Biogeografi, Fylogeni, Taxonomi, Enfrøbladet evolusjon, Afrikansk flora, Nordisk flora, NUFU Water Sciences project, Nunatakk-teori
Norendal, Jørgen Universitetslektor joen@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Orr, Russell Forsker +47-22854510 russell.orr@ibv.uio.no Evolusjon, Fylogeni, Toksiner, Dinoflagellater
Samuelsen, Eivind Stipendiat eivinsam@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Seierstad, Kristian S. Forsker +47-22851816 k.s.seierstad@ibv.uio.no Mykologi, Evolusjon, Kryptiske arter, Fylogeografi
Skogstrøm, Roar Universitetslektor +47-95849590 skogstrr@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Slagsvold, Tore Professor +47-22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Atferd, Atferdsøkologi, Evolusjon, Ornitologi, Økologi
Vøllestad, Asbjørn Professor +47-22854640 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann
Wiig, Øystein Professor +47 22851688 oystein.wiig@nhm.uio.no Pattedyr, Systematikk, Økologi, Evolusjon, Arktiske marine pattedyr, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Isbjørn, Hvalross, Grønlandshval, Hvithval, Narhval, Zoologi
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning