Personer med emneord «Fysikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Thomas Frågåt Frågåt, Thomas Stipendiat +47-22856478 thomas.fragat@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning
Bilde av Mihailo Jankov Jankov, Mihailo Senioringeniør +47-22856539 mihailo.jankov@fys.uio.no Strømning, Porøse materialer, Instrumentering, Magneto-optikk, AMKS, Fysikk
Bilde av Magdalena Kersting Kersting, Magdalena Stipendiat magdalena.kersting@fys.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Generell relativitet, Teknologibasert læring, Vitenskapskommunikasjon, History and philosophy of science
Bilde av Jon Magne Leinaas Leinaas, Jon Magne Professor emeritus +47-22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, kvantefysikk, kvantefeltteori, lavdimensjonal fysikk, kvanteinformasjon
Bilde av Lars Tore Gyland Mikalsen Mikalsen, Lars Tore Gyland stipendiat 22857375 98698819 l.t.g.mikalsen@fys.uio.no Biomedisinsk fysikk, biofysikk, medisinsk fysikk, strålingsfysikk, strålingsbiofysikk, fysikk, kreft, hypoxi, patologi, bildeanalyse
Bilde av Jon Petter Omtvedt Omtvedt, Jon Petter Professor +47-22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Bilde av Olav Fredrik Syljuåsen Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47-22855010 o.f.syljuasen@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, kvantefysikk, numeriske beregninger, Monte Carlo metoder, sterkt korrelerte elektroner, Kondenserte fasers fysikk
Bilde av Marte Julie Sætra Sætra, Marte Julie Stipendiat 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Fysikk, Computational Physics, Computational Neuroscience, Hjernefysikk
Bilde av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Førstelektor +47-22855757 +47-90026577 c.w.tellefsen@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Lektorutdanning
Bilde av Ole Ivar Ulven Ulven, Ole Ivar Forsker o.i.ulven@fys.uio.no Fysikk, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk, Kondenserte fasers fysikk, Forvitring, Volumendrende prosesser, Sprekker
Bilde av Susanne F Viefers Viefers, Susanne F Professor +47-22855004 s.f.viefers@fys.uio.no fysikk, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, sterkt korrelerte elektroner, kvante-Halleffekt, Bosekondensat