Personer med emneord «Fysikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Frågåt, Thomas Stipendiat +47-22856478 thomas.fragat@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47-90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Innkjøp, Emneordsindeksering, Lokal-IT, Programmering, Zotero
Jankov, Mihailo Senioringeniør +47-22856539 mihailo.jankov@fys.uio.no Strømning, Porøse materialer, Instrumentering, Magneto-optikk, AMKS, Fysikk
Kersting, Magdalena Stipendiat magdalena.kersting@fys.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Generell relativitet, Teknologibasert læring, Vitenskapskommunikasjon, History and philosophy of science
Leinaas, Jon Magne Professor emeritus +47-22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, kvantefysikk, kvantefeltteori, lavdimensjonal fysikk, kvanteinformasjon
Omtvedt, Jon Petter Professor +47-22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47-22855010 o.f.syljuasen@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, kvantefysikk, numeriske beregninger, Monte Carlo metoder, sterkt korrelerte elektroner, Kondenserte fasers fysikk
Sætra, Marte Julie Stipendiat 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Fysikk, Computational Physics, Computational Neuroscience, Hjernefysikk
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Førstelektor +47-22855757 +47-90026577 (mob) c.w.tellefsen@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Lektorutdanning
Ulven, Ole Ivar Forsker o.i.ulven@fys.uio.no Fysikk, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk, Kondenserte fasers fysikk, Forvitring, Volumendrende prosesser, Sprekker
Viefers, Susanne F Professor +47-22855004 s.f.viefers@fys.uio.no fysikk, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, sterkt korrelerte elektroner, kvante-Halleffekt, Bosekondensat