Personer med emneord «Klimaendringer»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bikas Chandra Bhattarai Bhattarai, Bikas Chandra Stipendiat b.c.bhattarai@geo.uio.no Klimaendringer, Hydrologi, Aerosoler
Bilde av Kjersti Gisnås Gisnås, Kjersti +47-22857318 kjersti.gisnas@geo.uio.no Permafrost, Glasiologi, Klimaendringer, Fjernanalyse
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47-22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor emeritus +47-22855804 ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Pierre-Marie Lefeuvre Lefeuvre, Pierre-Marie Postdoktor +47-22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Glasiologi, Isbre hydrologi, Klimaendringer, modellering, Fjernanalyse
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47-22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Bilde av Helene Muri Muri, Helene +47-22844582 helene.muri@geo.uio.no Meteorology, Climate, Climate Models, Climate change, Clouds, Klimaendringer, carbon cycle, climate engineering
Bilde av Helene Muri Muri, Helene +47-22844582 helene.muri@geo.uio.no Meteorologi, Climate Change, Atmospheric physics, Clouds, Klima modeller, Klimaendringer, klimamanipulasjon
Bilde av Christopher Nuth Nuth, Christopher Postdoktor +47-22857251 christopher.nuth@geo.uio.no Kryosfære, Klimaendringer, Glasiologi, Fjernanalyse
Bilde av Jonathan Rizzi Rizzi, Jonathan +47-22855809 jonathan.rizzi@geo.uio.no Klimaendringer, Klima ekstremer, Tørke, Flom, Geografiske Informasjonssystemer
Bilde av Lars Petter Røed Røed, Lars Petter Professor emeritus l.p.roed@geo.uio.no Oseanografi, Klimaendringer, Numerisk modellering
Bilde av Thomas Schellenberger Schellenberger, Thomas Postdoktor thomas.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Glasiologi, Snø, Kryosfære, Geomatikk, Klimaendringer
Bilde av Nils Roar Sælthun Sælthun, Nils Roar Professor emeritus +47-22856767 +47-22856656 +47-91859909 +47-91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Vannkraft, Vannressurser, Klimaendringer, Flom
Bilde av Lena Merete Tallaksen Tallaksen, Lena Merete Professor +47-22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Bilde av Chong-Yu Xu Xu, Chong-Yu Professor +47-22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer