Personer med emneord «Klimaendringer»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bikas Chandra Bhattarai Bhattarai, Bikas Chandra Stipendiat b.c.bhattarai@geo.uio.no Klimaendringer, Hydrologi, Aerosoler
Bilde av Kjersti Gisnås Gisnås, Kjersti +47-22857318 kjersti.gisnas@geo.uio.no Klimaendringer, Fjernanalyse, Permafrost, Glasiologi
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47-22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, SVALI, Klimaendringer, Kryosfære
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor emeritus +47-22855804 ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Klimaendringer, Permafrost, Geomorfologi
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Klimaendringer, Geomatikk, Geofarer, Permafrost, Kryosfære, Glasiologi, Fjernanalyse
Bilde av Pierre-Marie Lefeuvre Lefeuvre, Pierre-Marie Postdoktor +47-22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Isbre hydrologi, Fjernanalyse, Glasiologi, modellering, Klimaendringer
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47-22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Permafrost, Klimaendringer, Kvartærgeologi, Glasiologi, Geomorfologi
Bilde av Helene Muri Muri, Helene Forsker helene.muri@geo.uio.no Klimaendringer, Klima modeller, Climate Change, Clouds, Meteorologi, Atmospheric physics, klimamanipulasjon
Bilde av Helene Muri Muri, Helene Researcher +47 22844582 helene.muri@geo.uio.no Climate, Climate Models, Klimaendringer, Clouds, Meteorology, carbon cycle, climate engineering, Climate change
Bilde av Christopher Nuth Nuth, Christopher Postdoktor +47-22857251 christopher.nuth@geo.uio.no Fjernanalyse, Klimaendringer, Kryosfære, Glasiologi
Bilde av Jonathan Rizzi Rizzi, Jonathan +47-22855809 jonathan.rizzi@geo.uio.no Tørke, Flom, Klimaendringer, Geografiske Informasjonssystemer, Klima ekstremer
Bilde av Lars Petter Røed Røed, Lars Petter Professor emeritus l.p.roed@geo.uio.no Klimaendringer, Numerisk modellering, Oseanografi
Bilde av Thomas Schellenberger Schellenberger, Thomas Postdoktor thomas.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Snø, Klimaendringer, Geomatikk, Glasiologi, Kryosfære
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Førsteamanuensis +47-22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Klima, Klimaendringer, atmosfærefysikk
Bilde av Nils Roar Sælthun Sælthun, Nils Roar Professor emeritus +47-22856767 +47-91859909 +47-91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Flom, Vannressurser, Hydrologiske modeller, Hydrologi, Klimaendringer, Vannkraft
Bilde av Lena Merete Tallaksen Tallaksen, Lena Merete Professor +47-22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydroklimatologi, Hydrologiske modeller, Hydrologi, Tørke, Klimaendringer
Bilde av Chong-Yu Xu Xu, Chong-Yu Professor +47-22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologiske modeller, Hydrologi, Klimaendringer