Personer med emneord «Livsvitenskap»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersson, Karl Kristoffer Professor +47-22856625 k.k.andersson@ibv.uio.no Proteinstruktur, Livsvitenskap, Biokjemi, EPR spektroskopi, Metalloproteiner
Bentzen, Heidi Beate Forsker +47-22850086 h.b.bentzen@medisin.uio.no Bioteknologirett, livsvitenskap, personvern, persontilpasset medisin, helserett
Bjålie, Jan G. Professor +47-22851263 +47-91787901 (mob) j.g.bjaalie@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Nevroinformatikk, Hjernearkitektur, Digitale hjerneatlas, Livsvitenskap
Bjørgo, Elisa Kontorsjef +47-22840608 elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Strategi, Økonomi, Molekylærbiologi, Lederstøtte, Ansettelser, Livsvitenskap, Forskningsadministrasjon, Personaladministrasjon
Bjørås, Magnar Forsker magnar.bjoras@medisin.uio.no Livsvitenskap
Blomhoff, Heidi Kiil Professor +47-22851012 h.k.blomhoff@medisin.uio.no Cellebiologi, Biokjemi, Livsvitenskap
Bogen, Bjarne Professor +47-23073015 bjarne.bogen@medisin.uio.no vaksinemolekyler, T celler, Livsvitenskap, Immunologi, B celler, myelomatose, autoimmunitet, B celle lymfomer
Børresen-Dale, Anne-Lise Professor emeritus +47-92854455 (mob) a.l.borresen-dale@medisin.uio.no Livsvitenskap, Molekylærbiologi
Collas, Philippe Professor +47-22851066 philippe.collas@medisin.uio.no Stamceller, Livsvitenskap, Biokjemi
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47-22858671 +47-40454144 (mob) gunnar.dick@mn.uio.no Livsvitenskap, innovasjon, Digitalt liv, Horisont 2020, EU, Bioteknologi, Nevrovitenskap, biologi, Forskningsadministrasjon
Dissen, Erik Professor +47-22851152 +47-91823478 (mob) erik.dissen@medisin.uio.no NK-celler, Livsvitenskap, Immunologi
Frigessi, Arnoldo Professor +47-22851004 95735574 (mob) +47-95735574 arnoldo.frigessi@medisin.uio.no Complex stochastic dependence, Statistical inference, Computational intensive statistics, Kreft, Biostatistikk, Stokastiske modeller, Livsvitenskap, Genetikk og epidemiologi
Glover, Joel Professor +47-22851230 joel.glover@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Stamceller, Sanseorganer, Motoriske systemer, Ryggmargen og ryggmargsskader, Embryologi (fosterutvikling), Hjernens evolusjon, Hjerneutvikling, Livsvitenskap
Gordeladze, Jan Oxholm Professor emeritus +47-22851138 +47-91701076 (mob) j.o.gordeladze@medisin.uio.no MikroRNA, Ernæring, Livsvitenskap, Osteoblaster, Muskel og skjelett, Exosomer, Stamceller, Diabetes og hormoner, K-vitamin, Chondrocytter og Immunceller
Gundersen, Lise-Lotte Professor +47-22857019 l.l.gundersen@kjemi.uio.no Organisk syntese, Kjemi, Legemidler, Heterosykler, Naturprodukter, Antibiotika, Organisk kjemi, Livsvitenskap
Gørbitz, Carl Henrik Professor +47-22855460 c.h.gorbitz@kjemi.uio.no Crystal engineering, Peptider, Nanoteknologi, Aminosyrer, Strukturdatabaser, Krystallstrukturer, Kjemi, Livsvitenskap, Biologisk kjemi, Organiske materialer, Strukturmodellering
Hersleth, Hans-Petter Førstelektor og Principal Investigator +47-22854631 +47-41333126 (mob) h.p.hersleth@ibv.uio.no strukturbiologi, proteinstruktur, biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, diffraksjon, Livsvitenskap, synkrotron, USA
Hiorth, Marianne Professor +47-22857905 marianne.hiorth@farmasi.uio.no Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Livsvitenskap, Bioadhesjon, Life Science, Polymerer, Bionanoteknologi
Hovig, Eivind Professor ehovig@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Häfliger, Philipp Dominik Professor +47-22840118 hafliger@ifi.uio.no elektronikk, mikroelektronikk, nanoelektronikk, Livsvitenskap, integrerte kretser, nevromorfe systemer, bildesensorer, maskinlæring, mikroimplantater
Jahnsen, Frode Lars Professor +47-23071444 f.l.jahnsen@medisin.uio.no Allergi, Livsvitenskap, Immunologi
Kristensen, Vessela Professor, Avdeling for klinisk molekylærbiologi +47-67963924 v.n.kristensen@medisin.uio.no Molekylærbiologi, Brystkreft, Livsvitenskap, Biostatistikk
Lærdahl, Jon Kristen Førsteamanuensis +47-22844784 +47-99507335 (mob) jonkl@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Morth, Jens Preben Gruppeleder +47-22840794 j.p.morth@ncmm.uio.no Legemidler, Livsvitenskap, Sykdom, Kreftforskning, Metal homeostasis, Kreft, Membrantransport
Nebb, Hilde Irene Professor +47-22851502 h.i.nebb@medisin.uio.no Livsstilssykdommer, Metabolisme, Molekylær ernæring, Livsvitenskap, energibalanse, Diabetes og hormoner, Ledelse, Næringsstoffer
Olweus, Johanna Professor II +47-22781325 90054934 (mob) +47-900 54934 johanna.olweus@medisin.uio.no Immunoterapi, Celler og molekyler, Livsvitenskap, Kreft
Pettersen, Erik O Professor emeritus +47-22855644 e.o.pettersen@fys.uio.no Livsvitenskap, cellekinetikk, strålingsbiofysikk, kreft, strålingsfysikk, biomedisinsk fysikk, stråleværn, lavdosestråling, hypoxi, biofysikk, medisinsk fysikk, celle- og molekylærbiologi
Prydz, Kristian Professor +47-22856753 kristian.prydz@ibv.uio.no Biokjemi, Glykoproteiner, Livsvitenskap, Cellebiologi, Intracellulær transport, Proteoglykaner, Golgiapparatet
Retterstøl, Kjetil Professor +47-22851521 +47-90098393 (mob) kjetil.retterstol@medisin.uio.no Livsvitenskap, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Livsstilssykdommer, Hjerte kar og lunger, Klinisk ernæringsforskning, Farmakologi, Hjerte- og karsykdom, Diabetes, Ernæringsbiologi
Rognes, Torbjørn Professor +47-22844787 +47-90755587 (mob) torognes@ifi.uio.no Programmering, Parallellisering, DNA-reparasjon, Livsvitenskap, Algoritmer, Bioinformatikk, Sekvensanalyse
Schumacher, Trond Professor +47-22854661 +47-91147203 (mob) 91147203 trond.schumacher@ibv.uio.no Mikrobiologi, Livsvitenskap, Evolusjonsbiologi, Botanikk, Mykologi, Toksikologi, Etnobotanikk
Simonsen, Anne Professor +47-22851110 99350960 (mob) +47-99350960 anne.simonsen@medisin.uio.no Livsvitenskap, Nevrodegenerative sykdommer, Kreft, Hjernen og nervesystemet, Autofagi, Cellebiologi, Membrantransport
Sollid, Ludvig Magne Professor +47-23073811 l.m.sollid@medisin.uio.no Livsvitenskap
Spurkland, Anne Professor +47-22851125 +47 41574078 anne.spurkland@medisin.uio.no Genetikk og epidemiologi, Blod og immunologi, Hjernen og nervesystemet, Livsvitenskap
Stenmark, Harald Alfred Professor +47-22781818 90608240 (mob) 906 08240 h.a.stenmark@medisin.uio.no Livsvitenskap, Kreftforskning, Biokjemi, biomedisin, kreftbiomedisin
Stølen, Svein Rektor +47-22856303 rektor@uio.no Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Tasken, Kjetil Senterleder +47-22840505 +47-90860759 (mob) kjetil.tasken@ncmm.uio.no Livsvitenskap, Cell signalling
Undlien, Dag Erik Professor +47-23027285 d.e.undlien@medisin.uio.no Livsvitenskap, Genetikk, Epigenetikk
Vik, Anders Førsteamanuensis +47-22857451 anders.vik@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Legemiddelkjemi, Organisk kjemi, Kjemi, Syntetisk organisk kjemi, Syntese, Lipider, Fettsyrer
Winther-Larsen, Hanne Cecilie Professor +47-22857011 h.c.winther-larsen@ibv.uio.no Mikrobiologi, Francisellose, Dynamisk genomikk, Kolera, Livsvitenskap, Intracellulære bakterier, Patogener, Virulens, Bakteriofager, Vibrio cholerae, Toksiner, Francisella
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Bioinformatikk, DNA sekvensering, Mikrobiologi, Evolusjon, Life Science, Genomer, Matforgiftning, Bioteknologi, Biologi, Livsvitenskap, Antibiotikaresistens, Molekylærbiologi, Biofilm