Personer med emneord «Logikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 staal@math.uio.no Matematikk, Logikk
Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47-22852482 97588742 (mob) 97588742 rantonse@ifi.uio.no Logikk, Matematisk logikk, Logiske kalkyler, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Kombinatorikk, Filosofi, Matematikkfilosofi, Arduino, Netlogo, Processing, Formidling, Vitenskapsformidling
Bjørdal, Frode Alfson Professor emeritus f.a.bjordal@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Grunnlagsproblem i matematikk, Semantiske og Mengdeteoretiske Paradoks, Religionsfilosofi
Fenstad, Jens Erik Professor emeritus 228 55759 jfenstad@math.uio.no Matematikk, Logikk
Giese, Martin Professor +47-22852737 martingi@ifi.uio.no Logikk, Big data, Semantic web, Automatisk resonnering, Bevissøk, Førsteordens logikk
Hovland, Dag Forsker +47-97046378 (mob) hovland@ifi.uio.no Intelligente Data, Big data, Logikk, Databaser, Regulære uttrykk
Jervell, Herman Ruge Professor emeritus +47-22840121 +47-98853310 (mob) herman@ifi.uio.no Logikk
Johnsen, Einar Broch Professor +47-22852509 einarj@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Kristiansen, Lars Professor +47-22855897 92210527 (mob) +47 922 10 527 larsk@math.uio.no Matematikk, Logikk, Beregnbarhetsteori, Kompleksitetsteori
Linnebo, Øystein Professor +47-22856961 +47-46660036 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Nakkerud, Andreas Stipendiat 99493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Optimering, Innovasjon, Big Data, Logikk, Matematisk Logikk, Data Science, OBDA, Knowledge Representation
Normann, Dag +47-22855953 41250205 dnormann@math.uio.no Matematikk, Logikk
Owe, Olaf Professor +47-22852449 olaf@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Skjæveland, Martin Georg Postdoktor martige@ifi.uio.no Semantisk web, logikk, ontologier, databaser, dataintegrasjon, datautveksling
Thorstensen, Evgenij Førsteamanuensis evgenit@ifi.uio.no Databaser, Logikk, Kompleksitetsteori, OBDA, Kombinatorikk, Grafteori