Personer med emneord «Logikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 staal@math.uio.no Matematikk, Logikk
Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47-22852482 97588742 (mob) 97588742 rantonse@ifi.uio.no Matematisk logikk, Bevissøk, Vitenskapsformidling, Kombinatorikk, Modallogikk, Filosofi, Logikk, Matematikkfilosofi, Automater, Formidling, Kompleksitetsteori, Automatisk resonnering, Førsteordens logikk, Logiske kalkyler, Arduino, Processing, Netlogo, Bevisteori
Bjørdal, Frode Alfson Professor emeritus f.a.bjordal@ifikk.uio.no Logikk, Grunnlagsproblem i matematikk, Semantiske og Mengdeteoretiske Paradoks, Filosofi, Religionsfilosofi
Bøhn, Einar Duenger +47-22856947 91714143 (mob) 22841678 / 91714143 e.d.bohn@ifikk.uio.no Religionsfilosofi, Filosofi, Logikk, Vitenskapsfilosofi, Metafysikk
Fenstad, Jens Erik Professor emeritus 228 55759 jfenstad@math.uio.no Matematikk, Logikk
Giese, Martin Professor +47-22852737 martingi@ifi.uio.no Automatisk resonnering, Semantic web, Bevissøk, Logikk, Big data, Førsteordens logikk
Hovland, Dag Forsker +47-97046378 (mob) hovland@ifi.uio.no Big data, Regulære uttrykk, Intelligente Data, Logikk, Databaser
Jervell, Herman Ruge Professor emeritus +47-22840121 +47-98853310 (mob) herman@ifi.uio.no Logikk
Johnsen, Einar Broch Professor +47-22852509 einarj@ifi.uio.no informatikk, sikkerhet, kvalitetssikring av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, objekt-orientering, programmering og nettverk, software engineering, logikk, formelle metoder, modellering av programvaresystemer, parallelle og distribuerte systemer, teoretisk databehandling, Programmeringsspråk
Kristiansen, Lars Professor +47-22855897 92210527 (mob) +47 922 10 527 larsk@math.uio.no Matematikk, Kompleksitetsteori, Logikk, Beregnbarhetsteori
Linnebo, Øystein Professor +47-22856961 +47-46660036 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Nakkerud, Andreas Stipendiat 99493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Knowledge Representation, Logikk, Data Science, Optimering, Innovasjon, OBDA, Big Data, Matematisk Logikk
Normann, Dag +47-22855953 41250205 dnormann@math.uio.no Logikk, Matematikk
Owe, Olaf Professor +47-22852449 olaf@ifi.uio.no Programmeringsspråk, software engineering, teoretisk databehandling, objekt-orientering, kvalitetssikring av programvaresystemer, informatikk, programmering og nettverk, analyse av programvaresystemer, sikkerhet, modellering av programvaresystemer, parallelle og distribuerte systemer, logikk, formelle metoder
Skjæveland, Martin Georg Postdoktor martige@ifi.uio.no ontologier, dataintegrasjon, logikk, datautveksling, Semantisk web, databaser
Thorstensen, Evgenij Førsteamanuensis evgenit@ifi.uio.no Databaser, Logikk, Kompleksitetsteori, OBDA, Kombinatorikk, Grafteori