Personer med emneord «Materialvitenskap og -teknologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Iouri Galperine Galperine, Iouri Professor Emeritus +47-22856495 +47-90517238 iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Nano- og mikroteknologi, Complex
Bilde av Iouri Galperine Galperine, Iouri Professor emeritus +47-22856495 +47-90517238 iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Kondenserte fasers fysikk, Teoretisk fysikk, Nano- og mikroteknologi
Bilde av Anette Eleonora Gunnæs Gunnæs, Anette Eleonora Førsteamanuensis +47-22852812 a.e.gunnas@fys.uio.no TEM, Materialvitenskap og -teknologi, Nano- og mikroteknologi, Energy challenges, Fornybar Energi, Nanomaterials, Nanopartikler
Bilde av Ole Martin Løvvik Løvvik, Ole Martin Professor II +47-22840689 o.m.lovvik@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi, Fornybar Energi
Bilde av Truls Norby Norby, Truls Professor +47-22840654 +47-99257611 truls.norby@kjemi.uio.no Kjemi, Faststoff-elektrokjemi, Materialvitenskap og -teknologi, Kjemi, Fornybar energi, Nanoteknologi, Elektrokeramer, Defektkjemi, Brenselceller, Gass-separasjonsmembraner, Protonledere, Hydrogen, SMN
Bilde av Arne Olsen Olsen, Arne Professor emeritus +47-22840670 arne.olsen@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, TEM, Nano- og mikroteknologi
Bilde av Anja Røyne Røyne, Anja Forsker +47-22844175 92629319 +47 92629319 anja.royne@fys.uio.no AFM, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Måleteknikk, Geologi og geofysikk, Materialvitenskap og -teknologi
Bilde av Ole Swang Swang, Ole Professor II +47-22855376 ole.swang@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, Materialvitenskap og -teknologi, Modellering og simulering, Ab initio-beregninger, Tetthetsfunksjonalteori, Kvantekjemi, Periodiske beregninger