Personer med emneord «Molekylærbiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Tatjana Bosnjak Bosnjak, Tatjana Stipendiat +47-22856542 +47-41442283 tatjana.bosnjak@farmasi.uio.no ProTarg, Proteaser, Proteases, Legumain, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmakologi, Life Science, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Cystatin, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Fysiologi
Bilde av Tor Gjøen Gjøen, Tor Professor +47-22844943 +47-95163161 tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Bilde av Paul Grini Grini, Paul Professor +47-22854574 +47-99390210 paul.grini@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Epigenetikk, Planter, Kromatin, Livsvitenskap - life science
Bilde av Ida Kristin Hegna Hegna, Ida Kristin Professor emeritus +47-22844934 95096830 +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no AFM, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi
Bilde av Ewa Jaroszewicz Jaroszewicz, Ewa Overingeniør +47-22844948 ewa.jaroszewicz@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi
Bilde av Anne-Brit Kolstø Kolstø, Anne-Brit Professor emeritus +47-22856923 a.b.kolsto@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom +47-22856629 tom.kristensen@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Bilde av Jedrzej Mieczyslaw Malecki Malecki, Jedrzej Mieczyslaw Forsker +47 99 47 91 07 j.m.malecki@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi
Bilde av Vilde Olsson Olsson, Vilde Stipendiat vilde.olsson@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Plantegentikk, Arabidopsis
Bilde av Anne-Lise Rishovd Rishovd, Anne-Lise Senioringeniør +47-22844945 a.l.rishovd@farmasi.uio.no Analyse, Opplæring, Cellebiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi, Virus, Bakterier, Genekspresjon
Bilde av Rigmor Solberg Solberg, Rigmor Professor +47-22857514 +47-97739048 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Bilde av Margarita Anna Strozynski Strozynski, Margarita Anna Senior Research Technician +47-22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, proteomikk, proteomics, Massespektrometri
Bilde av Margarita Anna Strozynski Strozynski, Margarita Anna Senior forskn.tekn +47-22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Biokjemi, proteomikk, Massespektrometri
Bilde av Bernd Thiede Thiede, Bernd Gruppeleder +47-22840533 bernd.thiede@ibv.uio.no Proteomikk, Massespektrometri, Biokjemi, Molekylærbiologi
Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning