Personer med emneord «Molekylærbiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Molekylærbiologi, Genetikk, Metagenomikk, Evolusjon
Bjørgo, Elisa Kontorsjef +47-22840608 elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Lederstøtte, Økonomi, Ansettelser, Personaladministrasjon, Forskningsadministrasjon, Strategi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap
Bosnjak, Tatjana Stipendiat +47-22856542 +47-41442283 (mob) tatjana.bosnjak@farmasi.uio.no ProTarg, Proteaser, Proteases, Legumain, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmakologi, Life Science, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Cystatin, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Fysiologi
Børresen-Dale, Anne-Lise Professor emeritus +47-92854455 (mob) a.l.borresen-dale@medisin.uio.no Molekylærbiologi, Livsvitenskap
Fossum, Sigbjørn Professor emeritus +47-22851213 sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Genetikk og epidemiologi, Evolusjon
Gjøen, Tor Professor +47-22844943 +47-95163161 (mob) tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Grini, Paul Professor +47-22854574 +47-99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Epigenetikk, Planter, Kromatin, Livsvitenskap - life science
Hegna, Ida Kristin Professor emeritus +47-22844934 95096830 (mob) +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no AFM, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi
Jaroszewicz, Ewa Overingeniør +47-22844948 ewa.jaroszewicz@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi
Junges, Roger Postdoktor +47-22840340 roger.junges@odont.uio.no Mikrobiologi, immunologi, molekylærbiologi, genetisk kompetanse, signalering, patogener, normal flora, molekylær mikrobiologi, Biofilm, antibiotikaresistens
Kolstø, Anne-Brit Professor emeritus +47-22856923 a.b.kolsto@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi
Kristensen, Tom +47-22856629 tom.kristensen@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Kristensen, Vessela Professor, Avdeling for klinisk molekylærbiologi +47-67963924 v.n.kristensen@medisin.uio.no Molekylærbiologi, Brystkreft, Livsvitenskap, Biostatistikk
Lian, Aina-Mari Overingeniør +47-22852070 a.m.lian@odont.uio.no Innkjøp, Celledyrking, Luminex, PCR & Q-PCR, molekylærbiologi
Malecki, Jedrzej Mieczyslaw Forsker +47 99 47 91 07 j.m.malecki@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi
Olsson, Vilde Stipendiat vilde.olsson@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Plantegentikk, Arabidopsis
Rishovd, Anne-Lise Senioringeniør +47-22844945 a.l.rishovd@farmasi.uio.no Analyse, Opplæring, Cellebiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science, Molekylærbiologi, Virus, Bakterier, Genekspresjon
Røed, Asbjørn +47-22840355 asbjorn.roed@odont.uio.no spyttkjertel, organdannelse, osmoregulering, epigenetikk, molekylærbiologi, cellebiologi, stamceller
Solberg, Rigmor Professor +47-22857514 +47-97739048 (mob) rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Strozynski, Margarita Anna Senior forskn.tekn +47-22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Biokjemi, proteomikk, Massespektrometri
Szalai, Paula Stipendiat paula.szalai@ncmm.uio.no Kreftforskning, Cellebiologi, Molekylærbiologi
Thiede, Bernd Gruppeleder +47-22840533 bernd.thiede@ibv.uio.no Proteomikk, Massespektrometri, Biokjemi, Molekylærbiologi
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning