Personer med emneord «Nanoteknologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Julia Fredrika Alopaeus Alopaeus, Julia Fredrika Stipendiat j.f.alopaeus@farmasi.uio.no Nanoteknologi, Galenisk farmasi, Farmasi, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Personalized medicine, Legemiddelformulering, Livsvitenskap - life science, Mucoadhesjon, Legemiddelteknologi, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering
Bilde av Carl Henrik Gørbitz Gørbitz, Carl Henrik Professor +47-22855460 c.h.gorbitz@kjemi.uio.no Crystal engineering, Peptider, Nanoteknologi, Aminosyrer, Strukturdatabaser, Krystallstrukturer, Kjemi, Livsvitenskap, Biologisk kjemi, Organiske materialer, Strukturmodellering
Bilde av Solveig  Kristensen Kristensen, Solveig Prodekan, professor - ansvar for utdanning og likestilling +47 22854218 +47 40286574 solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Bilde av Susmit Kumar Kumar, Susmit Researcher 22857014 susmit.kumar@kjemi.uio.no SMN, Nanoteknologi, Thin films, Nafuma, Kjemi
Bilde av Omid Mirmotahari Mirmotahari, Omid Førsteamanuensis +47-22857700 +47-45050045 45 05 00 45 omidmi@ifi.uio.no reversibel logikk, Operational research, flernivå logikk, Robotikk, Nano- og mikroteknologi, Nanoteknologi, Intelligente systemer
Bilde av Truls Norby Norby, Truls Professor +47-22840654 +47-99257611 truls.norby@kjemi.uio.no Elektrokeramer, Faststoff-elektrokjemi, Gass-separasjonsmembraner, Hydrogen, Kjemi, Materialvitenskap og -teknologi, Protonledere, Kjemi, Defektkjemi, Nanoteknologi, Brenselceller, Fornybar energi, SMN
Bilde av Aasmund Sudbø Sudbø, Aasmund Professor +47-22842219 +47-97022209 aasmund.sudbo@its.uio.no Nanoteknologi, Fornybar Energi, elektromagnetiske bølger, optikk, foton, Mikroteknologi
Bilde av Stian Svelle Svelle, Stian Professor +47-22855454 stian.svelle@kjemi.uio.no SMN, Olje og gass, Materialvitenskap og teknologi, Kjemi, Modellering og simulering, Katalyse, Kjemi, Nanoteknologi
Bilde av Ingunn Tho Tho, Ingunn Professor +47-22844455 ingunn.tho@farmasi.uio.no Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Mucoahdesion, Livsvitenskap - life science, Nanoteknologi, Bioadhesjon, Personalized medicine, Galenisk farmasi, Farmasi, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering
Bilde av Hanne Hjorth Tønnesen Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47-22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Legemiddelteknologi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Nanoteknologi, Life science, Farmasi, Legemiddelformulering, Legemidler
Bilde av Einar Uggerud Uggerud, Einar Professor +47-22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Klima og miljø, Clustere, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Massespektrometri, Kjemisk reaktivitet, Spektroskopi, Molekylære og atomære klynger, Kjemi