Personer med emneord «Statistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Banos, David Førsteamanuensis +47-22855884 davidru@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bjurstrøm, Karl Hagen Stipendiat 46420463 k.h.bjurstrom@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Metode, Statistikk, kommune
Bjørnhaug, Helge J. Senioringeniør +47-22856299 h.j.bjornhaug@admin.uio.no Rapportering, Felles studentsystem FS, Statistikk, Emner
Borgan, Ørnulf Professor +47-22855862 borgan@math.uio.no Statistikk, Biostatistikk
Bremer, Merethe Seniorrådgiver +47-22856353 +47-95209393 (mob) merethe.bremer@medisin.uio.no Rapportering, Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon, Kvalitetssystem, Statistikk, Ph.d., Regelverk
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Evaluering, Statistikk, Opptak, Kvalitetssystem, Regelverk, Studiekvalitet, Analyse, Læringsmiljø
Fenstad, Grete Usterud Professor emeritus +47-22855759 grete@math.uio.no Statistikk og biostatistikk, Statistikk
Glad, Ingrid Kristine Professor +47-22855879 glad@math.uio.no Statistikk og biostatistikk, Statistikk
Gramuglia, Emanuele Stipendiat emanueg@math.uio.no sensor basert overvåkning, Statistikk
Gundersen, Sveinung Senioringeniør +47-22840862 sveinugu@ifi.uio.no Statistikk, Informatikk, Bioinformatikk, Genomikk
Hansen, Helge Sigurd Seniorrådgiver h.s.hansen@admin.uio.no Analyse og dokumentasjon av utdanningsdata, DBH opplæring, TABLAU(test), Studentmobilitet og frafall, Statistikk
Helland, Inge Svein Professor emeritus +47-22855873 93688918 (mob) 93688918 ingeh@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Hermansen, Gudmund Horn Førsteamanuensis +47-22855884 gudmunhh@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Hjort, Nils Lid Professor +47-22855954 nils@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Huseby, Arne Professor +47-22855860 +47-90125434 (mob) arne@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Statistikk
Jørgensen, Johanne Cecilie Høyem Avdelingsleder +47-22844174 j.c.h.jorgensen@hf.uio.no Studiewebredaktør, Studentrekruttering, Analyse, Kommunikasjon, Statistikk, Studieadministrasjon.
Knutsen, Oddbjørn Professor +47-22854279 oddbjorn.knutsen@stv.uio.no Europeisk politikk, Politiske holdninger og verdier, Komparativ politikk, Statistikk, Politiske konfliktlinjer, Valg, Forskningsmetode
Ko, Vinnie Stipendiat +47-22855918 vinniebk@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Langsæther, Peter Egge Stipendiat p.e.langsather@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Valg og Demokrati, Konfliktlinjer, Klasse
Lergenmuller, Simon Stipendiat simon.lergenmuller@medisin.uio.no Biostatistikk, Statistikk, Epidemiologi
Megaard, Pål Erik Senioringeniør +47-22857922 p.e.megaard@admin.uio.no Statistikk, TP, Timeplanlegging, Rapportering, Felles Studentsystem FS
Nakkerud, Andreas Stipendiat 99493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Knowledge Representation, Logikk, Data Science, Optimering, Innovasjon, OBDA, Big Data, Matematisk Logikk
Natvig, Bent +47-22855872 bent@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Statistikk
Proske, Frank Norbert Professor +47-22855867 proske@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Read, Alexander Lincoln Professor +47-22855062 97544475 (mob) +47 97544475 a.l.read@fys.uio.no LHC, CERN, ATLAS, Partikkelfysikk, Higgs boson, Statistikk
Rose, Lawrence E Professor emeritus +47-22855175 l.e.rose@stv.uio.no Statsvitenskap, Statistikk, Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Kommunepolitikk, Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Metode
Rønningen, Magnus Otto Seniorrådgiver +47-22854170 m.o.ronningen@admin.uio.no Statistikk, Forskningsadministrasjon, Analyse, Forskningsresultater, Forskningspolitikk, Priser, Virksomhetsstyring
Saltyte-Benth, Jurate Forsker jurate.saltyte-benth@medisin.uio.no Statistikk
Samuelsen, Sven Ove Professor +47-22855861 osamuels@math.uio.no Statistikk og biostatistikk, Statistikk
Scheel, Ida Førsteamanuensis +47-22855874 idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Sikkeland, Karen Skadsheim Overingeniør +47-22858248 k.s.sikkeland@admin.uio.no Studentdata, Felles studentsystem FS, Tableau, Ressursplanlegging, Statistikk, Ph.d. data, Rapportering
Solbakken, Simen Sørbøe Stipendiat 45514593 s.s.solbakken@stv.uio.no Spillteori, Dynamiske systemer, Kaosteori, Statsvitenskap, Metode, Internasjonal politikk, Maskinlæring, Kunstig intelligens, Komplekse systemer, Agentbasert modellering, Statistikk
Stensrud, Mats Julius Postdoktor 48211951 m.j.stensrud@medisin.uio.no Biostatistikk, Neuroscience, kausal inferens, Genetikk, Epidemiologi, Statistikk
Storvik, Geir Olve Professor +47-22855894 geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Swensen, Anders Rygh Professor +47-22855871 swensen@math.uio.no Statistikk og biostatistikk, Statistikk
Søyland, Martin G. Stipendiat +47 93662683 m.g.soyland@stv.uio.no Parlamentarisme, Stortinget, Natural Language Processing, Statistikk, Metode, Komparativ politikk
Tveten, Martin Stipendiat martintv@math.uio.no Big Data, Statistikk, Avviksdeteksjon
Walker, Sam-Erik +47 99700159 samerikw@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk