Nettsider med emneord «bioteknologi»

Publisert 9. nov. 2011 13:51
Publisert 8. nov. 2010 23:28

CEES ble opprettet som et Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2007 - 2017 og er nå blitt en seksjon ved instituttet. CEES fokuserer på økologi og evolusjon. Seksjonen er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogrammer innen økologi og evolusjon.

Publisert 3. nov. 2010 15:46