Nettsider med emneord «bioteknologi»

Publisert 8. jan. 2015 13:43

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon.

Senteret ledes fra NTNU, i nært samarbeid med UiO og UiB etter bevilgning fra Forskningsrådets program Bioteknologi for verdiskapning (BIOTEK2021).  Ledelses- og nettverksprosjektet knytter sammen 12 bevilgede forskningsprosjekter, men senteret vil øke prosjektporteføljen ytterligere. 

Publisert 9. nov. 2011 13:51
Publisert 8. nov. 2010 23:28

CEES er et Senter for fremragende forskning (SFF) som fokuserer på økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogrammer innen økologi og evolusjon.

Publisert 3. nov. 2010 15:46