Personer med emneord «kjerne-astrofysikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ann-Cecilie Larsen Larsen, Ann-Cecilie Forsker +47-22855486 +47-95051841 a.c.larsen@fys.uio.no kjernefysikk, kjerne-astrofysikk, detektorer, instrumentering