Personer med emneord «programmering»

Navn Telefon E-post Emneord
Azab, Abdulrahman Senioringeniør +47-22840036 46797339 (mob) abdulrahman.azab@usit.uio.no High-Performance computing, Java, Singularity, HTCondor, Bioinformatics, Docker, High-Throughput computing, Programmering, .Net, scrum, Python, Galaxy, Grid computing
Balk, Helge Førsteamanuensis +47-22856489 +47-97772401 (mob) 97772401 helge.balk@fys.uio.no Elektronikk, bildeanalyse, Hydroakustikk, Programmering
Egeland, David Overingeniør +47-22840122 +47-99625747 (mob) david.egeland@usit.uio.no Java, Programmering, Web, Vortex
Foss-Pedersen, Rikke Julie Permisjon Web, Programmering, Brukergrensesnitt, Universell utforming, Nettskjema, Interaksjonsdesign
Fosseng, Håvard Senioringeniør +47-22852524 havard.fosseng@usit.uio.no Skripting, Nettsider, Web, Programmering
Fredvik, Terje Overingeniør +47-22856508 terje.fredvik@astro.uio.no Lokal-IT, USA, Astronomi og astrofysikk, Mac, Programmering, Brukerstøtte, Japan, Rombaserte observasjoner, Solfysikk, IRIS, Hinode, IT-støtte til forskning
Garåsen, Erlend Fedt Overingeniør +47-22840193 +47-91380968 (mob) e.f.garasen@usit.uio.no Java, Web, E-pay, Programmering, Søk
Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47-22840071 +47-40451320 (mob) n.f.gjerull@usit.uio.no Ansible, Web, Javascript, Vortex, python, Programmering, Java
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47-22852881 +47-97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Programmering, Systemutvikling, DevOps, Konseptuell modellering, Prosjektledelse, JVM-tuning, Databaser, Informasjonsarkitektur, Stresstesting, Web, Semantisk teknologi, Nettskjema, Java
Hafting, Yngve Universitetslektor +47-22841691 +47-41120878 (mob) yngveha@ifi.uio.no innkjøp, 3D-printing, verneombud, Programmering, Elektronikk, hovedverneombud
Hamre, Lise Overingeniør +47-22840580 lise.hamre@usit.uio.no Programmering, Nettsider, Universell utforming, Brukerstøtte, Vortex, Skripting, Web
Hatland, Øyvind Overingeniør +47-22840151 oyvind.hatland@usit.uio.no Programmering, Web, Nettsider, Brukergrensesnitt, Vortex
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47-90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, Programmering, Zotero, Innkjøp, Emneordsindeksering, Fysikk
Hejer, Kaj Senioringeniør +47-22852814 +47-92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Nettskjema, Java, Programmering, Systemarkitektur, Web
Jones, Espen Adrian Avdelingsingeniør 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Nettskjema, Programmering, Java
Jul, Eric Bartley Professor +47-22840853 +4540251650 (mob) +4540251650 ericbj@ifi.uio.no Programmering, Programmeringsspråk, object-orientation, distribuerte systemer, cloud computing, Design Patterns, security, programming languages
Jørgensen, Adrian Overingeniør +47-22845585 +47-95889233 (mob) adrian.jorgensen@usit.uio.no Vortex, Programmering, Web, Java
Lian, Hans Gunnar Slokvik Spesialbibliotekar +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Alma, Programmering, Innkjøp, Klassifikasjon, Tidsskrifter, EndNote, Zotero, Litteratursøk, Undervisning, Emneordsindeksering, Bibliotek, Forskningsstøtte
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91 624 324 (mob) kyrretl@ub.uio.no EndNote, Biologi, JQuery, Bibliotek, MySQL, Web-Design, Programmering, Kurs, Php
Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47-22840054 +47-97124022 (mob) oddmund.mogedal@usit.uio.no Sikkerhet, Vortex, Web, Programmering, Skripting
Nordhagen, Astrid E Overingeniør +47-22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Programmering, Nettskjema, Web, Java
Paulsen, Gorm Senioringeniør +47-22840179 +47-95830488 (mob) gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Vortex, Java, Programmering, Systemarkitektur
Rognes, Torbjørn Professor +47-22844787 +47-90755587 (mob) torognes@ifi.uio.no Programmering, Parallellisering, DNA-reparasjon, Livsvitenskap, Algoritmer, Bioinformatikk, Sekvensanalyse
Sandve, Geir Kjetil Førsteamanuensis +47-22840861 +47-93853050 (mob) geirksa@ifi.uio.no algoritmer, Genomanalyse, bioinformatikk, programmering, masteroppgave, python
Semchenkov, Andrey Senioringeniør - Kjerne- og energifysikk +47-22855488 andrey.semchenkov@fys.uio.no Utvikling, Programmering, Kontrollsystemer, Cyklotron
Sjøberg, Dag Professor +47-22840109 +47-92604578 (mob) dagsj@ifi.uio.no programmering, IT-systemer, IT-skandaler, samfunnsnytte, systemutvikling, endringshåndtering, offentlige IT-prosjekter, industrirelevans, utviklingsprosesser, programmeringskompetanse, forskningsmetoder, programvarekvalitet, smidige metoder, IT-kompetanse, Software engineering, Lean, prosessforbedring, eksperimenter
Storleer, Stein Michael universitetslektor Institutt for informatikk 22840194 99163232 michael krøllalfa ifi punktum uio punktum no gruppelærere, førsteårsemner, algoritmer, programmering, objektorientering, datastrukturer, java, inf1010, inf1300, SQL, ORM
Svalestuen, Kjetil Vitenskapelig assistent kjetisva@ifi.uio.no Programmering, Nettskjema, Java, Web
Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47-22840072 g.t.lange@usit.uio.no Programmering, Web, Vortex, Java
Vu, Kien Avdelingsingeniør kien.vu@usit.uio.no Nettskjema, Programmering, Java, Web
Wiesmann, Martin Overingeniør +47-22857087 martin.wiesmann@astro.uio.no IRIS, Euclid, Programmering, Solfysikk, Astronomi og astrofysikk