Personer med emneord «programmering»

Navn Telefon E-post Emneord
Azab, Abdulrahman Senioringeniør +47-22840036 46797339 (mob) abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering
Balk, Helge Førsteamanuensis +47-22856489 +47-97772401 (mob) 97772401 helge.balk@fys.uio.no Hydroakustikk, Elektronikk, Programmering, bildeanalyse
Egeland, David Overingeniør +47-22840122 +47-99625747 (mob) david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Foss-Pedersen (i permisjon), Rikke Julie Web, Brukergrensesnitt, Programmering, Nettskjema, Interaksjonsdesign, Universell utforming
Fosseng, Håvard Senioringeniør +47-22852524 havard.fosseng@usit.uio.no Web, Nettsider, Skripting, Programmering
Fredvik, Terje Overingeniør +47-22856508 terje.fredvik@astro.uio.no Programmering, IT-støtte til forskning, Mac, Brukerstøtte, Lokal-IT, Hinode, IRIS, Rombaserte observasjoner, Japan, USA, Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Garåsen, Erlend Fedt Overingeniør +47-22840193 +47-91380968 (mob) e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47-22840071 +47-40451320 (mob) n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47-22852881 +47-97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Hafting, Yngve Senioringeniør +47-22841691 +47-41120878 (mob) yngveha@ifi.uio.no 3D-printing, Elektronikk, Programmering, hovedverneombud, verneombud, innkjøp
Hamre, Lise Overingeniør +47-22840580 lise.hamre@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Skripting, Programmering, Brukerstøtte, Universell utforming
Hatland, Øyvind Overingeniør +47-22840151 oyvind.hatland@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Programmering, Brukergrensesnitt
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47-90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Innkjøp, Emneordsindeksering, Lokal-IT, Programmering, Zotero
Hejer, Kaj Senioringeniør +47-22852814 +47-92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Jones, Espen Adrian Avdelingsingeniør 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Jul, Eric Bartley Professor +47-22840853 +4540251650 (mob) +4540251650 ericbj@ifi.uio.no Programmering, Programmeringsspråk, programming languages, object-orientation, distribuerte systemer, cloud computing, Design Patterns, security
Jørgensen, Adrian Overingeniør +47-22845585 +47-95889233 (mob) adrian.jorgensen@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Lian, Hans Gunnar Slokvik Spesialbibliotekar +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Klassifikasjon, Emneordsindeksering, Undervisning, Forskningsstøtte, EndNote, Zotero, Litteratursøk, Tidsskrifter, Programmering, Alma
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91 624 324 (mob) kyrretl@ub.uio.no Bibliotek, Web-Design, Programmering, Php, MySQL, Biologi, EndNote, Kurs, JQuery
Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47-22840054 +47-97124022 (mob) oddmund.mogedal@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Sikkerhet, Skripting
Nordhagen, Astrid E Overingeniør +47-22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Paulsen, Gorm Senioringeniør +47-22840179 +47-95830488 (mob) gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Vortex, Systemarkitektur
Rognes, Torbjørn Professor +47-22844787 +47-90755587 (mob) torognes@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk, Algoritmer, Programmering, Parallellisering, Sekvensanalyse, DNA-reparasjon
Sandve, Geir Kjetil Førsteamanuensis +47-22840861 +47-93853050 (mob) geirksa@ifi.uio.no Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave
Semchenkov, Andrey Senioringeniør - Kjerne- og energifysikk +47-22855488 andrey.semchenkov@fys.uio.no Cyklotron, Utvikling, Programmering, Kontrollsystemer
Sjøberg, Dag Professor +47-22840109 +47-92604578 (mob) dagsj@ifi.uio.no Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse
Storleer, Stein Michael universitetslektor Institutt for informatikk 22840194 99163232 michael krøllalfa ifi punktum uio punktum no algoritmer, programmering, objektorientering, datastrukturer, java, gruppelærere, førsteårsemner, inf1010, inf1300, SQL, ORM
Svalestuen, Kjetil Vitenskapelig assistent kjetisva@ifi.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47-22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Vu, Kien Avdelingsingeniør kien.vu@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Wiesmann, Martin Overingeniør +47-22857087 martin.wiesmann@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, IRIS, Euclid, Programmering