Personer med emneord «software engineering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Einar Broch Johnsen Johnsen, Einar Broch Professor +47-22852509 einarj@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Bilde av Olaf Owe Owe, Olaf Professor +47-22852449 olaf@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Bilde av Dag Sjøberg Sjøberg, Dag Professor +47-22840109 +47-92604578 dagsj@ifi.uio.no Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse
Bilde av Viktoria Stray Stray, Viktoria Førsteamanuensis 22840107 93610848 stray@ifi.uio.no informatikk, software engineering, systemutvikling, empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, teamarbeid, autonome team, lean, scrum, kanban, testing, kvalitetssikring av programvaresystemer, programmering og nettverk, digitalisering, smidig, agile, FinTech, BizDev
Bilde av Viktoria Stray Stray, Viktoria Associate Professor +47-22840107 +47-93610848 stray@ifi.uio.no informatics, programming and network, software engineering, empirical methods, agile methods, software practices, teamwork, lean, scrum, kanban, software testing
Bilde av Silvia Lizeth Tapia Tarifa Tapia Tarifa, Silvia Lizeth Forsker +47-22852763 sltarifa@ifi.uio.no formal methods, software engineering, cloud computing, parallel systems, distributed systems, object-orientation, modeling, deployment
Bilde av Silvia Lizeth Tapia Tarifa Tapia Tarifa, Silvia Lizeth Researcher +47-22852763 sltarifa@ifi.uio.no formal methods, software engineering, cloud computing, parallel systems, distributed systems, object-orientation, modeling, deployment