English

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets administrasjon (FAKSEKR)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22856344
Stedkode 150010

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aasebø, Anna Grutle Vitenskapelig assistent annagaa@student.matnat.uio.no
Aaslund, Sandra Bronn Vitenskapelig assistent sandrbaa@student.uv.uio.no
Ackar, Sejla Konsulent sejlaac@student.matnat.uio.no
Andersen, Katarina Nadia Vitenskapelig assistent katarian@student.matnat.uio.no
Asprusten, Markus Leira Vitenskapelig assistent markula@student.matnat.uio.no
Berg, Hannah Vitenskapelig assistent hannah.berg@fys.uio.no
Bergland, Astrid Vitenskapelig assistent astb@student.matnat.uio.no
Bjerke, Marianne Vitenskapelig assistent mamoll@student.matnat.uio.no
Brettschneider, Jinci Vitenskapelig assistent jincimb@student.matnat.uio.no
Eldøy, Reinert Sæbø Vitenskapelig assistent reinerte@student.matnat.uio.no
Gjelsvik, Astrid Bragstad Vitenskapelig assistent astridbg@student.matnat.uio.no
Haugen, Marianne Nilsen Konsulent marinhau@student.ibv.uio.no
Hebnes, Oliver Vitenskapelig assistent oliverlh@student.matnat.uio.no
Høiland, Tore Førstekonsulent tore.hoiland@mn.uio.no
Isaksen, Ranvei Vitenskapelig assistent ranveidi@student.matnat.uio.no
Jacobsen, Sunniva Vitenskapelig assistent sunniva.jacobsen@fys.uio.no
Johansen, Hege Westvold Vitenskapelig assistent hegewj@student.matnat.uio.no
Johnsrud, Mette Rådgiver +47-22842203 +47-45240295 mette.johnsrud@its.uio.no
Karlsen, Kjetil Vitenskapelig assistent kjetil.karlsen@mn.uio.no
Kjelseth, Ingrid Marie Konsulent imkjelse@student.matnat.uio.no
Kristensen, Oda Johanne Vitenskapelig assistent odajk@student.matnat.uio.no
Lange, Gunnar Felix Vitenskapelig assistent gunnalan@student.matnat.uio.no
Liahjell, Gunnar Thorsen Vitenskapelig assistent gunnartl@student.matnat.uio.no
Lyseggen, Thomas Fossøy Vitenskapelig assistent thomafly@ifi.uio.no
Magnusson, Steinn Vitenskapelig assistent steinnhm@student.matnat.uio.no
Martinussen, Brede Vitenskapelig assistent bredema@student.uv.uio.no
Mauland, Renate Vitenskapelig assistent renate.mauland@astro.uio.no
Mazrekaj, Agon Vitenskapelig assistent agonm@student.uv.uio.no
Mehren, Johanne Konsulent johanmeh@student.matnat.uio.no
Meo, Johannes Vincent Vitenskapelig assistent johannvm@student.matnat.uio.no
Millerjord, Simon Aas Vitenskapelig assistent s.a.millerjord@fys.uio.no
Mohmmed, Soran Hussein Vitenskapelig assistent soranhm@student.matnat.uio.no
Mosserud-Haavardsholm, Kaja Studieleder +47-22842207 kajaem@its.uio.no
Nygard, Jarle Fakultetsdirektør +47-22856290 +47-99169357 (mob) +47 99169357 jarle.nygard@mn.uio.no
Olsen, Lars Berge Vitenskapelig assistent lholsen@student.matnat.uio.no
Olsen, William Eivik Vitenskapelig assistent williaeo@student.matnat.uio.no
Persson, Helén Førstekonsulent helen.persson@fys.uio.no
Plosnic, Nils B. Løchen +47-22857269 n.b.l.plosnic@mn.uio.no
Randen, Gro Seniorkonsulent +47-22856566 gro.randen@mn.uio.no
Ravndal, Mikael Vitenskapelig assistent mikaelra@student.matnat.uio.no
Reinertsen, Vilde Mari Vitenskapelig assistent v.m.reinertsen@fys.uio.no
Rykkje, Linn-Margrete Vitenskapelig assistent linnmry@student.matnat.uio.no
Salihi, Aram Farhad Vitenskapelig assistent arams@student.matnat.uio.no
Samseth, Bendik Vitenskapelig assistent bendik.samseth@fys.uio.no
Skretting, Jens Theodor Vitenskapelig assistent jensts@student.matnat.uio.no
Svalheim, Trygve Leithe Vitenskapelig assistent t.l.svalheim@astro.uio.no
Sømme, Børge Olsen-Hagen Konsulent b.o.h.somme@fys.uio.no
Tartanoglu, Can Hicabi Vitenskapelig assistent canht@student.ibv.uio.no
Thiagalingam, Arathy Vitenskapelig assistent arathyt@student.matnat.uio.no
Trosten, Issat-Erke Vitenskapelig assistent issatert@student.uv.uio.no
Verhoeven, Espen Førdestrøm Vitenskapelig assistent espenfve@student.matnat.uio.no
Wiström, Emma Linnea Vitenskapelig assistent emmalw@student.matnat.uio.no