English

Differensiallikninger og beregningsorientert matematikk (SEKSJON 4)

Postadresse Postboks 1053 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Ullevål stadion
Sognsveien 77 B
0855 Oslo
Stedkode 151345

Ansatte

Listen inneholder 25 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Antun, Vegard Stipendiat 91553728 vegarant@math.uio.no
Bressan, Andrea Postdoktor andbres@math.uio.no
Bærland, Trygve Stipendiat trygveba@math.uio.no
Chatterjee, Neelabja Stipendiat neelabjc@math.uio.no
Christiansen, Snorre Harald Professor +47-22857774 snorrec@math.uio.no
Ciardo, Lorenzo Stipendiat lorenzci@math.uio.no
Dahl, Geir Instituttleder +47-22855835 geird@math.uio.no
Erhardt, André Henrik Postdoktor andreerh@math.uio.no
Fjordholm, Ulrik Skre Førsteamanuensis ulriksf@math.uio.no
Floater, Michael S. Professor +47-22854036 michaelf@math.uio.no
Galimberti, Luca Postdoktor lucaga@math.uio.no
Grandelius, Erik Stipendiat erikgran@student.matnat.uio.no
Hu, Kaibo Forsker kaibohu@math.uio.no
Karlsen, Kenneth Hvistendahl Professor +47-22855948 kennethk@math.uio.no
Lyche, Tom +47-22856024 48357266 (mob) +47-48357266 tom@math.uio.no
Mishra, Siddhartha Førsteamanuensis +47-22856195 siddharm@math.uio.no
Mørken, Knut Martin Professor +47-22855025 +47-91693859 (mob) knutm@math.uio.no
Reimers, Martin Professor +47-22856032 martinre@math.uio.no
Risebro, Nils Henrik Professor +47-22856027 nilshr@math.uio.no
Ruf, Adrian Montgomery Stipendiat adrianru@math.uio.no
Ryan, Øyvind Førstelektor +47-22856031 oyvindry@math.uio.no
Sande, Espen Stipendiat espsand@math.uio.no
Storrøsten, Erlend Briseid Postdoktor erlenbs@math.uio.no
Weber, Franziska Postdoktor fraziskw@math.uio.no
Winther, Ragnar Professor +47-22855935 rwinther@math.uio.no