Øystein Elgarøy

Image of Øystein Elgarøy
Norwegian version of this page
Phone +47-22855684
Mobile phone +47-92610803
Username
Visiting address Sem Sælands vei 13 Svein Rosselands hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1029 Blindern 0315 OSLO
Tags: Cosmology, Astronomy and Astrophysics

Publications

View all works in Cristin

  • Elgarøy, Øystein (2015). Hvordan finner man mørk energi?, I: Jostein Riiser Kristiansen; Anna Kathinka Dalland Evans; Henrik Svensen; Bjørn Hallvard Samset & Hanne Sigrun Byhring (red.),  Stjerneklart – siste nytt fra verdensrommet.  Spartacus.  ISBN 9788243009738.  Kapittel 29.  s 166 - 177
  • Elgarøy, Øystein (2015). Inflasjon: Da universet løp løpsk, I: Jostein Riiser Kristiansen; Anna Kathinka Dalland Evans; Henrik Svensen; Bjørn Hallvard Samset & Hanne Sigrun Byhring (red.),  Stjerneklart – siste nytt fra verdensrommet.  Spartacus.  ISBN 9788243009738.  Kapittel 10.  s 61 - 71

View all works in Cristin

Published Nov. 3, 2010 3:19 PM - Last modified June 13, 2013 11:26 AM