print logo

Forskning

Vi forsker på

Forskning ved MN

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Arrangementer ved Institutt for teoretisk astrofysikk

11 sep
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
18 sep
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
25 sep
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk