print logo

Forskning

Vi forsker på

Forskning ved MN

Doktorgrad og forskerkarriere

Doktorgrad, forskerutdanning (Ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Arrangementer ved Institutt for teoretisk astrofysikk

06 feb
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
13 feb
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
27 feb
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk