print logo

Forskning

Vi forsker på

Forskningsarrangementer ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Forskning ved MN

Doktorgrad og forskerkarriere

Doktorgrad, forskerutdanning (Ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Beyond ΛCDM

The cosmology Beyond ΛCDM conference of 2015 will take place at Rica Holmenkollen Park Hotel in Oslo from January 13th 17:00 to January 17th 14:00.