print logo

Forskning

Vi forsker på

Forskning ved MN

Doktorgrad og forskerkarriere

Doktorgrad, forskerutdanning (Ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Arrangementer ved Institutt for teoretisk astrofysikk

08 mai
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
15 mai
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
22 mai
11:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk