print logo

Forskergrupper

Kosmologigruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk er et av utviklingsmiljøene ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  Vårt mål er å bli en internasjonalt ledende gruppe innen forskning på den kosmiske mikrobølgebakgrunnen.  Vi legger vekt på å øke forståelsen av universet ved et nært samspill mellom analyse av data fra eksperimenter og teoretiske studier. 

Les mer om Kosmologigruppen på de engelske sidene.

Solfysikkgruppen er ett av toppforskningsmiljøene ved MN-fakultetet og utgjør det største delen av virksomheten ved ITA.

Les mer om Solfysikkgruppen på de engelske sidene.