Astronomi og astrofysikk

Astronomi er en av de eldste vitenskapene i vår sivilisasjon og handler om universets struktur og utvikling.  Astronomi og astrofysikk omfatter studiet av himmellegemer og fenomener utenfor jordens atmosfere og hvordan disse påvirker hverandre.

Forskningen innen astronomi og astrofysikk ved Institutt for teoretisk astrofysikk er både teoretisk og eksperimentell og kan inndeles i to fagområder: Kosmologi og solfysikk.

 

Kosmologi

I kosmologien søker en å forstå hvordan Universet ble til, hvordan det er bygget opp og hvorfor det ser ut som det gjør. Ved hjelp av store rom- og bakketeleskoper kan en observere milliarder av år tilbake i tid, til grensene av det kjente verdensrommet. Med fysikk og matematikk som verktøy utarbeides teorier om Universets utvikling fra dets tilblivelse og frem til i dag, også for å få et glimt av fremtidige begivenheter.

Les mer om kosmologi på sidene til forskergruppen Kosmologi.

 

Solfysikk

I solfysikken er målet å få dannet et helhetlig bilde av fysikken i solens ytre atmosfære. For å utforske solen, vår nærmeste stjerne, kombineres bruk av verdensledende fasiliteter for observasjoner av solen med avanserte, numeriske modelleringer.

Les mer om solfysikk på sidene til forskergruppen Solfysikk.

 

Publisert 12. mars 2011 11:01 - Sist endret 7. mars 2014 11:13