Astrofysikkens tolkere

Tolkene til masterstudent Marius Berge Eide ble fort en del av miljøet på Institutt for teoretisk astrofysikk.

Marius Berge Eide ved siden av kopi av romfartøet Philae

Marius Berge Eide ved siden av en fullskalakopi av romfartøyet Philae, på Max Planck instituttet for solsystemsforskning i Göttingen. Foto: Matteo Frigo

Marius Berge Eide har vært masterstudent ved Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO. Nå er han doktorgradsstudent ved Max Planck-instituttet for astrofysikk i Garching i Tyskland. Han kan ikke høre hva foreleserne sier. Dårlig hørsel har ikke stoppet Marius, men hvordan jobber han og tolkene sammen for å formidle så kompliserte tema, med fagterminologi og matematiske ligninger?

Tolking av forelesninger og seminarer ble et vanlig syn ved Institutt for teoretisk astrofysikk mens Marius Berge Eide var student. Høsten 2015 avla han mastergraden i astronomi ved instituttet. Tittelen på avhandlingen hans innen ekstragalaktisk astronomi var Towards a More Realistic Treatment of Polarization in Lyman Alpha Radiative Transfer.

Marius har også vært en svært aktiv del av formidlingsmiljøet ved instituttet, blant annet gjennom Ungforsk og på stand da den europeiske romfartsorganisasjonen ESA besøkte Norge med en utstilling om Rosetta-satellitten.

Kometlaging
Astronomi-masterstudenter Marius Berge Eide og Mikael Toresen på stand for ESA viser frem hvordan man koker en komet med vann, sand, karbon (kull), tørris, alkohol (vodka), ammoniakk og litt organisk materiale (teriyakisaus). Foto: Anna Kathinka Dalland Evans/UiO.

Marius hadde faste tolkere som fulgte ham gjennom studieløpet og som fortsatt jobber med ham via Skype når han er i Tyskland. Slik lærte tolkene seg fagterminologien i astronomi gradvis, akkurat som Marius gjorde. Anette Stenhaug og Silje Aakerøe var de faste tolkene, og Cecilie Løddesøl, Maria Vatn og Henning Rodtwitt har også tolket for Marius.

NRK-programmet Ekko har intervjuet Marius og en av tolkene hans. Hør journalist Torkild Jemterud snakke med Marius og Anette på Ekko, NRK P2.

Publisert 6. mars 2017 09:48 - Sist endret 6. mars 2017 11:37