English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styrets medlemmer (2017-2020)

Instituttleder:

Per Barth Lilje

Stedfortreder for instituttleder:

Luc H. M. Rouppe van der Voort

Sekretær:

Kristine Aall S. Knudsen

Faste vitenskapelig ansatte:

Mats Carlsson

Boris Gudiksen

Øystein Elgarøy

1. vara: Viggo Hansteen

2. vara: Hans Kristian Kamfjord Eriksen

3. vara: David Fonseca Mota

4. vara: Mark Dijkstra

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

Pia Zacharias

1. vara: Benjamin Racine

2. vara: Bridget Lynn Falck

Teknisk-administrative:

Terje Fredvik 

1. vara: Torben Leifsen

2. vara: Lill Kristin Theodorsen

Studenter:

Sara Clausen Jønvik

Øyvind Svendsen

1. vara: Helle Bakke

2. vara: Helene Aleksandra Sæthre Aune

Publisert 14. jan. 2011 14:40 - Sist endret 6. jan. 2017 11:49