Hva kan du bli?

Astronomiutdanningen gir deg en solid realfaglig bakgrunn som er anvendelig i mange forskjellige yrker, både i privat og offentlig arbeidsliv.

Les hva tidligere astronomistudenter har jobbet med eller jobber med i dag. Karriereintervjuene ble foretatt i 2012 av tilfeldig utvalgte studenter som har tatt hovedfag/mastergrad i perioden 2000-2010.

Michael jobber med flysikkerhet

Michael er prosedyredesigner ved Avinor og designer blant annet inn- og utflygingsprosedyrer for flyplasser i Norge.

Les mer...

 

Kathinka formidler astronominyheter

Kathinka har ansvaret for all utadrettet formidlings-virksomhet ved institutt for teoretisk astrofysikk.

Les mer...

Jostein underviser i fysikk og matematikk

Jostein underviser forkursstudenter i fysikk og matematikk på ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer...

Martin jobber med strålevern

Martin er rådgiver ved Statens strålevern og jobber med marin og terrestrisk modellering.

Les mer...

Du finner også 2 karriereintervjuer av nyere dato her og her.

Studere astronomi?

Astronomi er en av de eldste vitenskapene i vår sivilisasjon og handler om universets struktur og utvikling. Astronomi og astrofysikk omfatter studiet av himmellegemer og fenomener utenfor jordens atmosfære og hvordan disse påvirker hverandre. 

Institutt for teoretisk astrofysikk i sosiale medier