Om senteret

Senterets mål er å integrere beregningsorienterte, realistiske problemstillinger for studenter allerede i begynnelsen av undervisningen. Les mer om senteret på våre engelske nettsider.

Et senter for fremragende utdanning

CCSE er lagt til Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Sørøst-Norge

 

Senteret er finansiert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som et Senter logofor fremragende utdanning over en periode på 5 år med mulighet for ytterligere 5 år etter godkjent midtveisevaluering.

Kontakt

CCSE, Fysisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1048 Blindern
0316 OSLO 

Senteret holder til hos Fysisk institutt, se instituttets kontaktinformasjon.

Finn fram

CCSE holder til hos Fysisk institutt i Fysikkbygningen på Blindern.
Se kart.

Personer ved CCSE

I media

Se omtaler av CCSE i media og i blogger.

Priser og utmerkelser

Senterets medlemmer og det foregående prosjektet Beregningsorientert utdanning har mottatt flere priser og utmerkelser for dere arbeid.