Forskning

Vi forsker på

MSc prosjekter fra CEED

CEED har flere masterprosjekter innen senterets forskningsområder: Jordens dype indre, Jordens dynamikk, Jordens miljøkriser, Jorden og naboplanetene og Numerisk modellering og visualisering. Prosjektene er tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i Geosciences, UiO.

Research School Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP)

Den norske forskerskolen DEEP har som mål å utdanne forskere innen fagområdene Jordens dype indre og Jordens naboplaneter på en helhetlig måte, plassere Jordas struktur og utvikling i et komparativt planetologisk perspektiv.