Vi forsker på

CEEDs forskningsaktiviteter er strukturert i seks sammenhengende temaer. Hvert forskningstema består av flere sub-temaer og ulike prosjekter (for detaljer se linker under).