Planer og rapporter

CEEDs årsrapport 2016. Illustrasjon: CEED

Årsrapporter, planer og annen dokumentasjon fra Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) er tilgjengelige på våre engelske websider for planer og årsrapporter.