Ansatte - Senter for Jordens utvikling og dynamikk

Se en mer detaljert oversikt over ansatte og forskergrupper på våre engelske sider.

Listen inneholder 67 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Torgeir Bjørge Professor +47-22856415 +47-95120453 (mob) t.b.andersen@geo.uio.no Tektonikk, Geologi, Strukturgeologi
Augland, Lars Eivind Postdoktor +47-22856926 95700108 l.e.augland@geo.uio.no Strukturgeologi, Isotop geologi
Birkelund, Anniken Rotstigen Seniorkonsulent +47-22854061 a.r.birkelund@geo.uio.no
Bostic, Joshua Neilson Stipendiat j.n.bostic@geo.uio.no
Breivik, Asbjørn Førsteamanuensis +47-22856676 asbjorn.breivik@geo.uio.no
Brodholt, John Peter Professor II j.p.brodholt@geo.uio.no
Bruland, Charlotte Vitenskapelig assistent charlbru@student.geo.uio.no
Buiter, Susanne Forsker susanne.buiter@geo.uio.no
Bultel, Benjamin Forsker benjamin.bultel@geo.uio.no
Busengdal, Marte Vitenskapelig assistent marte.busengdal@geo.uio.no
Callegaro, Sara Postdoktor sara.callegaro@geo.uio.no
Conrad, Clinton Phillips Professor +47-22854092 c.p.conrad@geo.uio.no Tektonikk, Geofysikk, Geodynamikk
Crameri, Fabio Postdoktor fabio.crameri@geo.uio.no
Domeier, Mathew Forsker +47-22854076 mathew.domeier@geo.uio.no
Dubrovin, Pavel Forsker +47-22856922 pavel.dubrovin@geo.uio.no
Gaina, Carmen Professor +47-22856042 carmen.gaina@geo.uio.no
Gilje, Kristina Vitenskapelig assistent krisgil@student.geo.uio.no
Grømer, Bendik Vitenskapelig assistent bendigr@student.ibv.uio.no
Gundersen, Odin Vitenskapelig assistent odinog@student.geo.uio.no
Hagopian, William Martin Senioringeniør w.m.hagopian@geo.uio.no
Hannah, Judith L. Forsker +47-22856498 j.l.hannah@geo.uio.no
Heimdal, Thea Hatlen Stipendiat +47-22855655 t.h.heimdal@geo.uio.no
Heyn, Björn Holger Stipendiat b.h.heyn@geo.uio.no
Hoffmann, Volker volker.hoffmann@geo.uio.no
Jahren, Anne Hope Forsker a.h.jahren@geo.uio.no