English version of this page

Forside

Studier

Etter- og videreutdanning

Forskerutdanning: ph.d.

Finn emner

Finn forelesningstider for emner innen instituttets fag

Alle emner innen farmasi

Personer

Finn ansatte og studenter

Nasjonal forskerskole i farmasi

Tjenester og verktøy

Forskning

Aktuelt

I media

Arrangementer

27 okt.
12:00, Auditorium 1, Farmasibygningen
28 okt.
09:30, Auditorium 2, 3.floor, Farmasibygningen (School of Pharmacy), UiO