print logo

Forside

Personlig timeplan: Mine studier

På minestudier.uio.no får du én felles timeplan som viser undervisning og beskjeder for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din mobil eller med en annen kalender.

Studier

5-årig master

Erfaringsbasert master (deltid)

Emner

Finn emner

Finn forelesningstider for emner innen instituttets fag

Forskning

Aktuelt

 • Konkurrerer for UiO 5. aug. 2014 15:06

  For første gang deltar et studentlag fra UiO i iGEM, en internasjonal konkurranse i syntetisk biologi.

 • Får støtte fra rektor i 3+2-saken 10. jul. 2014 16:34

  UiOs rektor Ole Petter Ottersen støtter MN-fakultetets og Farmasøytisk institutts beslutning om å stanse det videre arbeid med en innføring av en "3+2" utdanning.

 • Forholder seg til EU-direktivet 10. jul. 2014 16:33

  NFT: Instituttleder Henrik Schultz får kritikk av profesjonsrådsleder Thrina Loennechen etter at Universitetet i Oslo trer ut av det nasjonale samarbeidet om en 3 + 2-modell. Selv mener han, og universitetet, at de forholder seg til europeisk standard.

Forskere i media

 • Enkelte gravide dropper legeråd oftere 14. aug. 2014 14:35

  Gravide med lav helseforståelse dropper oftere å følge legens råd, viser multinasjonal studie.

 • Blir gravide, men røyker videre 14. aug. 2014 14:32

  Én av fire europeiske røykere fortsetter med sigaretter under svangerskapet, men det er store forskjeller mellom landene.

 • Gravide ønsker mer medisin-info 12. aug. 2014 10:04

  Leger, jordmødre og farmasøyter bør bli flinkere til å snakke med gravide om legemidler, mener professor Hedvig Nordeng etter funn i ny studie.

Personer

Finn ansatte og studenter

Følg oss på

Tema: Innovasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.