print logo

Innkjøp

Instituttet har tatt i bruk UiOs nye innkjøpssystem.

Samtlige innkjøp, unntatt bøker og reiser, skal foregå via innkjøpssystemet.

Har du behov for å gjøre en bestilling av varer eller tjenester?

Send en mail, eller fyll ut en e-rekvisisjon (excel) og send den som et vedlegg i mail, til rekvirent eller din innkjøper. Husk at du må oppgi kostnadssted og tiltak.

Innkjøpere:

Rekvirenter:

 

Innkjøp av bøker kan gjøres via bibliotekar Bente Rasch.

 

Publisert 2. mar. 2011 17:01 - Sist endret 4. nov. 2013 11:23