Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved Farmasøytisk institutt

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Nasjonal forskerskole i farmasi

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

i dag juni
10:15, Auditorium 2, Farmasibygningen
i dag juni
12:15, Auditorium 2, Farmasibygningen
27 juni
10:15, Auditorium 2, Farmasibygningen
27 juni
12:15, Auditorium 2, Farmasibygningen