Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved Farmasøytisk institutt

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Nasjonal forskerskole i farmasi

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

27 feb.
27 feb.
12:15, Auditorium 2, Farmasibygningen
23 mars
12:00, Ullevål hospital, "Søsterhjemmet" Building 2, entrance 2A, Room 390