Forskningsaktuelt

  • cecilierosting1-660 Nye muligheter for å ta viktige blodprøver hjemme i stua 21. feb. 2018 09:59

    Vanlige blodprøver kan bare tas av personer med spesiell utdanning, men hvem som helst kan bruke en enklere teknikk med tørket blod. Cecilie Rosting og forskere ved Farmasøytisk institutt ved UiO gjør det mulig å bruke den gamle teknikken på nye felt.

  • helseseminar_5 Helsedata: - Norge risikerer å gå glipp av en unik mulighet 18. jan. 2018 11:50

    Klart budskap fra UiOs seminar om bruken av helsedata: Norge har en ressurs som langt på vei er unik i verdenssammenheng, og som kan skape bedre folkehelse og verdier for milliarder av kroner hvis den utnyttes riktig. Men hvis vi ikke slutter å prate og begynner å gjøre noe konkret, risikerer vi at toget går fra oss.

  • colourbox7830118 Kva er helsedata? - Landets viktigaste ressurs, seier forskar 8. jan. 2018 09:04

    Informasjon om nordmenns helse vert stadig meir attraktiv for forskarar og industrielle aktørar. Slike helsedata byr samtidig på utfordringar knytt til personvern og sikkerheit.

Forskningsarrangementer