Disputas: Jenny Lund

Master i farmasi Jenny Lund ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Regulation of energy metabolism in cultured skeletal muscle cells: Effects of exercise, donor differences and perilipin 2. Studies in human and mouse myotubes.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Researcher, PhD Maarit Lehti, LIKES Research Centre for Physical Activity and Health, Finland
  •  Forskningssjef, PhD Kristin Hollung, Avdeling Mat og Helse, Nofima
  •  Professor Tor Gjøen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 14. sep. 2017 11:00