print logo

Regelverk

Relevante regelverk for forskerutdanningen fins på fakultetets sider.

Se MN-fakultetets nettsider om regelverk for forskerutdanningen.

Publisert 9. mar. 2011 10:05 - Sist endret 30. jan. 2015 12:47