English version of this page

PharmaLuxLab

PharmaLuxLab jobber med formulering og utvikling av legemidler.

Vi har fokus på legemidler med dårlig ”drugability”, dvs stoffer med

  • svært lav løselighet i vann
  • lav kjemisk og fotokjemisk stabilitet
  • zwitterioner
  • overflateaktive stoffer

 

Les mer om PharmaLuxLab på de engelske sidene.

Publisert 15. feb. 2011 23:03 - Sist endret 31. mars 2017 08:47