English version of this page

Nasjonal forskerskole i farmasi

Nasjonal forskerskole i farmasi skal bidra til å heve kvaliteten på ph.d.-utdanningen innen farmasi og styrke samarbeidet mellom studenter, veiledere og forskere innenfor de farmasøytiske fagene.

Vi ansetter IKKE PhD studenter selv men støtter alle doktorgradsstudenter i Norge som forsker i farmasøytiske emner. Medlemskapet er gratis og har bare fordeler for deg.

Se vår hovednettside. Please see our main web page.