Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

  • Prøveforelesning: Victoria Jeaninne Valerón Bergh 27. feb. 2017 10:15

    Licenciada i farmasi Victoria Jeaninne Valerón Bergh ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cyclodextrins as pharmaceutical excipients: advantages and limitations.

  • victoria-valeron-bergh-150 Disputas: Victoria Jeaninne Valerón Bergh 27. feb. 2017 12:15

    Licenciada i farmasi Victoria Jeaninne Valerón Bergh ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmaceutical preformulation and formulation of an alloxazine and a porphyrin-type photosensitizer.

  • Seminar on Medication reviews 23. mars 2017 12:00