Gro Smistad

Professor - Seksjon for farmasi
Bilde av Gro Smistad
English version of this page
Telefon +47-22856592
Rom 177
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Nano-partikulære legemiddelformuleringer med fokus på liposomer, mucoadhesjon, og formulering av system for levering av legemidler til munnhulen.

Undervisning

Bakgrunn

  • Dr.scient., Universitetet i Oslo
  • Cand.pharm., Universitetet i Oslo

Verv

Medlem, Jevngodutvalget, Farmasøytisk institutt

Samarbeid

  • Professor Morten Rykke,  Det odontologiske fakultet, UiO
  • Dr. Jette Jacobsen, Københavns Universitet, Danmark
Emneord: Galenisk farmasi, Liposomer, Bionanoteknologi, Legemiddelformulering, Life Science, Bioadhesjon

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Hiorth, Marianne; Pistone, Sara; Smistad, Gro & Goycoolea, Francisco (2016). Polymer-coated liposomes for protective functions of the teeth..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:44 - Sist endret 16. feb. 2011 13:12