Tatjana Bosnjak

Stipendiat
Bilde av Tatjana Bosnjak
English version of this page
Telefon +47-22856542
Mobiltelefon +47-41442283
Rom 483
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Interessert i hvordan ulike legemidler og substanser påvirker kroppen vår, dvs. farmakologi. Forskningsgruppen min studerer proteolytiske enzymer med spesielt fokus på cystein proteaser (legumain, cathepsiner) og hvilke roller disse enzymene har i normal fysiologi og ved sykdommer. Vi studerer samspillet mellom og effekter av legemidler på cysteinproteaser og deres kroppsegne inhibitorer (cystatiner) ved kreft og aterosklerose. Det generelle målet av doktorgradsprosjektet mitt er å belyse de cellulære og molekylære mekanismer av legumain og cystein katepsiner i benremodelleringen og beincellefunksjoner under fysiologiske og patologiske tilstander av bentap og som mulige farmakologiske målmolekyler ved patologiske tilstander i bein.

Emneord: Proteaser, Proteases, Legumain, ProTarg, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Farmakologi, Life Science, Cystatin, Fysiologi

Publikasjoner

  • Bosnjak, Tatjana; Hemati, Paya Diana; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2018). Cysteine proteases as Targets for Proton Pump Inhibitors (PPIs).
  • Bosnjak, Tatjana; Hemati, Paya Diana; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2017). Legumain as a target for proton pump inhibitors (PPIs): Importance for off-target effects of PPIs?.
  • Hemati, Paya Diana; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2017). The Proton Pump Inhibitor Lansoprazole Inhibits Protease Activity of Legumain.
  • Solberg, Rigmor; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Jafari, Abbas; Kassem, Moustapha & Johansen, Harald Thidemann (2017). Regulation of legumain and cysteine cathepsins during differentiation of human bone marrow stromal cells towards osteoblasts.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2016 11:19 - Sist endret 11. aug. 2017 13:24

Forskergrupper