Læringsressurser ved instituttet

Lesesalsplasser og bokskap

I Farmasibygningen finner du lesesalsplasser og bokskap.

Kursforberedelsesrom

Skal du på labkurs i legemiddelframstilling?