print logo

Brukerstøtte og hjelp

Vi har en tre-delt brukerstøtte funksjon:  superbrukerearkivet og eSak.

Funksjonen er satt opp i gjeldende rekkefølge for å kunne tilby den mest effektive brukerstøtten med hensyn til bemanning og kvalitet. Rekkefølgen er derfor viktig, og vi ber deg respektere den.

Hjelp

Her finner du flere hjelpemidler du kan bruke i tillegg til den firedelt brukerstøtte funksjonen.

Superbruker

Alle superbrukere har fått opplæring i form av workshop. De har kunnskap om følgende:

 

  • Beherske grunnleggende saksbehandlerfunksjoner
  • Vite hvor rutiner befinner seg
  • Vite hvor sidene med ePhortekurs befinner seg, og ved behov oppfordre brukere til å delta
  • Delta på superbrukerforum sentralt og på fakultetet


 

Arkivet

Vi drifter fakultets arkiv, og holder til i 2 etg. i fysikkbygningen i østfløyen. Vi er 4 talentfulle og glade arkivarer som gjerne hjelper til. Dersom har tatt kontakt med din superbruker uten at det hjalp, kan du gjerne ta kontakt med oss.

esak

Dersom du fortsatt ikke har fått løst problemet, må du ta kontakt med esak.

 

Epost: esak-hjelp@admin.uio.no

Tlf: 57200

Kontaktinformasjon:

 

Superbrukere

Min superbruker - 10.07.2013

MN-delarkiv

Telefon: 22 85 67 04
åpent fra 0900 - 1500

e-post:

postmottak@mn.uio.no

 

eSak

Telefon: 22 85 72 00
åpent fra 0900 - 1500

e-post:
esak-hjelp@admin.uio.no