print logo

Profil og kommunikasjon ved MN

Råd og verktøy til intern og ekstern kommunikasjon, nettpublisering og grafisk profil.

Kommunikasjonstjenester

Universitetet i Oslo tilbyr en rekke kommunikasjonstjenester, blant annet:

Kontaktpersoner på MN-fakultetet.

Foto- og tegneavdelingen

Foto- og tegneavdelingen er en serviceavdeling for forskning, undervisning og informasjon.

Foto- tegneavdelingen utfører blant annet:

  • Fotografering av nytilsatte
  • Utarbeidelse av diplomer og kursbevis

Nettpublisering

Gå til de sentrale For ansatte-sidene.

Logo, maler og brevark

Fakultetet tilbyr egne maler og logoer for presentasjoner og skriftlig kommunikasjon.

Profil og kommunikasjon ved UiO

Kontakt

Spørsmål til noe av innholdet på denne siden?

Kontakt kommunikasjonsgruppa