print logo

Eksamen

Publisert 7. okt. 2015 09:50
Publisert 7. okt. 2015 09:49
Publisert 7. okt. 2015 09:49

Sensorer blir automatisk overført til Inspera fra FS hvis de er registrert på riktig måte i FS og har en UiO-brukerkonto. I god tid før digital eksamen bør du gå gjennom denne rutinen for å sikre at eksterne sensorer får tilgang til Inspera.

Publisert 10. mai. 2012 12:33

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sammen med institusjonene og det nasjonale rådssystemet arbeidet for å koordinere bruken av karakterskalaen ved sensur av masteroppgaver i MNT-fagene. I 2010 nedsatte Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte i realfag (Nfmr) en arbeidsgruppe ledet av Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO, som fikk i oppdrag å utarbeide et felles forslag til generiske karakterbeskrivelser for masteroppgaver innen MNT-fag, sensor- og veiledervurdering, og standardiserte sensurskjemaer basert på de nye karakterbeskrivelsene.

Publisert 4. mai. 2011 14:02

Brev til instituttene med informasjon om eksamensavviklingen høsten 2014

Publisert 4. mai. 2011 14:02

Nedenfor ligger maler til forsider på eksamensoppgaver på henholdsvis bokmål, nynorsk og engelsk.

Publisert 10. feb. 2011 14:42

Sensurskjema skrives normalt ut i FS. I de tilfeller der dette ikke er mulig, kan MNs sensurskjema lastes ned her.